Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

iSpring - Công cụ hỗ trợ Powerpoint là eLearning và flash


người gửi edunet
03-28-2012

Số lần tải: 9,401
Số lần xem: 12,423
iSpring - Công cụ hỗ trợ Powerpoint là eLearning và flash
Xếp trong:

Free PowerPoint® to Flash® Converter

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo