Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Công cụ đọc e-book mobipocket và Microsoft reader


người gửi edunet
05-01-2012

Số lần tải: 4,816
Dung lượng: 27.3kB
Số lần xem: 12,145
Công cụ đọc e-book mobipocket và Microsoft reader
Dung lượng: 27.3kB
Xếp trong: ,

Adobe Acrobat Reader 10.2

http://get.adobe.com/fr/reader/

 

Mobipocket

Đây là công cụ đọc e-book đọc đuôi *.prc:

http://www.mobipocket.com/en/downloadsoft/productdetailsreader.asp

 

Microsoft Reader

http://www.microsoft.com/reader/

Đặc điểm: http://www.microsoft.com/reader/info/features/default.aspx

Tải về tại đây http://www.microsoft.com/reader/downloads/default.aspx

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo