Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Phần mềm xếp thời khoá biểu 3.0 (khối THCS và THPT)


người gửi edunet4
07-19-2012

Số lần tải: 55,528
Dung lượng: 23.3MB
Số lần xem: 93,716
Phần mềm xếp thời khoá biểu 3.0 (khối THCS và THPT)
Dung lượng: 23.3MB

Mời các trường download sử dụng miễn phí phần mềm hỗ trợ xếp thời khoá biểu phiên bản 3.0 dành cho khối THCS và THPT

Trước khi gài đặt phần mềm TKB, máy tính phải được gài đặt thư viện Microsoft .NET 1.1. Nếu chưa có, xin tải tại đây: http://mail.moet.gov.vn/ssm/dotnetfx1_1.exe

Hòm thư trợ giúp kỹ thuật: TKB@moet.edu.vn

Trân trọng nhận được đóng góp và góp ý của quí nhà trường để phần mềm được hoàn thiện hơn

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo