Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Phần mềm xếp TKB cho khối Tiểu học


người gửi edunet4
07-19-2012

Số lần tải: 33,900
Dung lượng: 23.8MB
Số lần xem: 61,678
Phần mềm xếp TKB cho khối Tiểu học
Dung lượng: 23.8MB

Mời các trường download và sử dụng phần mềm hỗ trợ xếp Thời khoá biểu trong trường Tiểu học

Trước khi gài đặt phần mềm TKB, máy tính phải được gài đặt thư viện Microsoft .NET 1.1. Nếu chưa có, xin tải tại đây: http://mail.moet.gov.vn/ssm/dotnetfx1_1.exe

Đây là phiên bản đầu tiên, kính mong quí nhà trường góp ý để phần mềm được hoàn thiện hơn

Mọi góp ý xin gửi về email: TKB@moet.edu.vn

Trân trọng.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo