Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

ELearning: www.coursera.org/ cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí


người gửi edunet
03-09-2013

Số lần tải: 4,169
Dung lượng: 3.5kB
Số lần xem: 7,704
ELearning: www.coursera.org/ cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí
Dung lượng: 3.5kB

ELearning: www.coursera.org/  cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí

Mục đích của website này là thu thập và cung cấp các khóa học trực tuyến, chất lượng từ các trường đại học nổi tiếng

để không chỉ hàng trăm hay hàng nghìn sinh viên theo học được hưởng thụ mà là hàng triệu người có thể hưởng thụ, theo học và tham khảo.

 

https://www.coursera.org/

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo