Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Châm ngôn cuộc sống


người gửi edunet
12-27-2013

Số lần tải: 2,670
Dung lượng: 27.6kB
Số lần xem: 6,793
Châm ngôn cuộc sống
Dung lượng: 27.6kB
Xếp trong:

Tâm còn chưa thực

Phong thủy vô ích

Bất hiếu cha mẹ

Thờ cúng vô ích

Anh em bất hòa

Bạn bè vô ích

Việc làm bất chính

Đọc sách vô ích

Làm trái lòng người

Thông minh vô ích

Chẳng giữ nguyên khí

Uống thuốc vô ích

Thời vận không thông

 

Mưu cầu vô ích

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo