Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hướng dẫn thực hành phòng họp ảo Adobe Connect 9.2


người gửi edunet
10-09-2014

Số lần tải: 4,369
Dung lượng: 6.1MB
Số lần xem: 10,574
Hướng dẫn thực hành phòng họp ảo Adobe Connect 9.2
Dung lượng: 6.1MB

Cục CNTT hướng dẫn sử dụng phòng họp ảo để họp, tập huấn, eLearning ....

Đây là mô hình rất tiện dụng cho giáo dục.

 

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo