Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Duyệt binh ngày Hà Nội mới giải phóng

Duyệt binh ngày Hà Nội mới giải phóng
người gửi edunet
10-10-2014


Số lần tải: 2,666
Số lần xem: 5,985

Nhúng

Ngày 1/1/1955, chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng về Thủ đô.

Sau 9 năm kháng chiến,

Một cuộc duyệt binh lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã diễn ra trên quảng trường Ba Đình.

Hình ảnh đoàn quân oai hùng Quân đội Nhân dân Việt Nam bước qua lễ đài trong sự uy nghiêm,

với hàng hàng lớp lớp các chiến sỹ QĐND Việt Nam đã tạo thành những lớp sóng oai hùng, với những bước đi nhịp nhàng đẹp mắt,

các chiến sỹ QĐNDVN đã phô diễn sức mạnh của đoàn quân chiến thắng.

Chính đoàn quân này đã đánh bại đạo quân tinh nhuệ của Pháp ở Điện Biên Phủ tháng 5/1954.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo