Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

An Giang


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 936
Dung lượng: 1.8MB
Số lần xem: 1,375
An Giang
Dung lượng: 1.8MB

 

STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
48 Tỉnh An Giang 51002 THPT Thoại Ngọc Hầu                         664                       19.48
242 Tỉnh An Giang 51001 THPT Long Xuyên                         719                       15.98
317 Tỉnh An Giang 51008 THPT Thủ Khoa Nghiã                         735                       15.62
469 Tỉnh An Giang 51013 THPT Tân Châu                         632                       14.89
518 Tỉnh An Giang 51034 THPT Mỹ Hiệp                         148                       14.72
593 Tỉnh An Giang 51074 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm                         220                       14.45
597 Tỉnh An Giang 51052 THPT Bình Thạnh Đông                         139                       14.43
667 Tỉnh An Giang 51016 THPT Chu Văn An                         690                       14.22
682 Tỉnh An Giang 51015 THPT Vĩnh Xương                           91                       14.19
734 Tỉnh An Giang 51022 THPT Bình Mỹ                         315                       14.01
745 Tỉnh An Giang 51033 THPT Long Kiến                         305                       13.99
751 Tỉnh An Giang 51030 THPT Nguyễn Hữu Cảnh                         610                       13.97
796 Tỉnh An Giang 51032 THPT Huỳnh Thị Hưởng                         324                       13.83
840 Tỉnh An Giang 51037 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm                         723                       13.69
841 Tỉnh An Giang 51067 THPT Nguyễn Quang Diêu                         284                       13.68
844 Tỉnh An Giang 51051 THPT Bình Khánh                         526                       13.67
872 Tỉnh An Giang 51031 THPT Châu Văn Liêm                         536                       13.57
873 Tỉnh An Giang 51019 THPT Trần Văn Thành                         476                       13.57
920 Tỉnh An Giang 51021 THPT Thạnh Mỹ Tây                         381                       13.42
921 Tỉnh An Giang 51027 THPT Nguyễn Trung Trực                         470                       13.42
944 Tỉnh An Giang 51024 THPT Tịnh Biên                         238                       13.36
947 Tỉnh An Giang 51018 THPT Nguyễn Chí Thanh                         139                       13.36
958 Tỉnh An Giang 51010 THPT An Phú                         374                       13.33
962 Tỉnh An Giang 51041 THPT Nguyễn Khuyến                         566                       13.33
995 Tỉnh An Giang 51040 THPT Nguyễn Văn Thoại                         608                       13.22
1001 Tỉnh An Giang 51044 THPT Vọng Thê                         310                       13.20
1034 Tỉnh An Giang 51039 THPT Vĩnh Bình                         249                       13.11
1048 Tỉnh An Giang 51046 THPT Hoà Lạc                         133                       13.08
1090 Tỉnh An Giang 51020 THPT Châu Phú                         329                       12.96
1095 Tỉnh An Giang 51004 THPT Mỹ Thới                         508                       12.96
1101 Tỉnh An Giang 51029 THPT Ba Chúc                         315                       12.94
1102 Tỉnh An Giang 51066 THPT Vĩnh Lộc                           93                       12.94
1124 Tỉnh An Giang 51028 THPT Dân Tộc Nội Trú                         159                       12.90
1148 Tỉnh An Giang 51049 THPT Hòa Bình                         361                       12.84
1205 Tỉnh An Giang 51012 THPT Quốc Thái                         227                       12.72
1206 Tỉnh An Giang 51048 THPT Vĩnh Trạch                         303                       12.72
1257 Tỉnh An Giang 51053 THPT Cần Đăng                         266                       12.62
1261 Tỉnh An Giang 51047 THPT Mỹ Hội Đông                         200                       12.61
1286 Tỉnh An Giang 51050 THPT Châu Phong                         157                       12.56
1378 Tỉnh An Giang 51025 THPT Chi Lăng                         162                       12.29
1589 Tỉnh An Giang 51009 THPT Võ Thị Sáu                         404                       11.81
1775 Tỉnh An Giang 51026 THPT Xuân Tô                         149                       11.29
1893 Tỉnh An Giang 51075 Trường Phổ thông Quốc tế GIS                           70                       10.88
1930 Tỉnh An Giang 51069 THPT Mỹ Hòa Hưng                         121                       10.78
2070 Tỉnh An Giang 51003 THPT ISCHOOL Long Xuyên                         109                       10.35
2120 Tỉnh An Giang 51011 THPT  An Phú 2                           89                       10.14
2173 Tỉnh An Giang 51014 THPT  Đức Trí                         171                         9.97
2199 Tỉnh An Giang 51017 THPT  Tiến Bộ                           58                         9.87
2323 Tỉnh An Giang 51007 Trường Phổ thông Chưởng Binh Lễ                           67                         9.38
2359 Tỉnh An Giang 51055 TT. GDTX Châu Đốc                           31                         9.23
2363 Tỉnh An Giang 51006 TT GDTX tỉnh                           35                         9.21
2425 Tỉnh An Giang 51023 THPT  Bình Long                           32                         8.92
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo