Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bắc Giang


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 853
Dung lượng: 1.5MB
Số lần xem: 1,497
Bắc Giang
Dung lượng: 1.5MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
25 Tỉnh Bắc Giang 18012 THPT Chuyên Bắc Giang                   398              20.67
144 Tỉnh Bắc Giang 18011 THPT Ngô Sỹ Liên                   760              17.12
212 Tỉnh Bắc Giang 18029 THPT Lạng Giang 1                   539              16.26
213 Tỉnh Bắc Giang 18019 THPT Lục Nam                   477              16.24
276 Tỉnh Bắc Giang 18026 THPT Hiệp Hoà 1                   569              15.82
290 Tỉnh Bắc Giang 18021 THPT Phương Sơn                   242              15.75
301 Tỉnh Bắc Giang 18032 THPT Việt Yên 1                   687              15.71
390 Tỉnh Bắc Giang 18014 THPT Yên Thế                   325              15.24
403 Tỉnh Bắc Giang 18040 THPT DTNT tỉnh                   106              15.19
409 Tỉnh Bắc Giang 18068 DTNT H. Lục Ngạn                      37              15.16
440 Tỉnh Bắc Giang 18035 THPT Yên Dũng 1                   500              15.01
454 Tỉnh Bắc Giang 18030 THPT Lạng Giang 2                   429              14.95
483 Tỉnh Bắc Giang 18023 THPT Tân Yên 1                   816              14.85
488 Tỉnh Bắc Giang 18036 THPT Yên Dũng 2                   452              14.84
515 Tỉnh Bắc Giang 18015 THPT Bố Hạ                   273              14.73
519 Tỉnh Bắc Giang 18028 THPT Hiệp Hoà 3                   413              14.72
587 Tỉnh Bắc Giang 18016 THPT Lục Ngạn 1                   468              14.46
603 Tỉnh Bắc Giang 18031 THPT Lạng Giang 3                   294              14.42
622 Tỉnh Bắc Giang 18034 THPT Lý Thường Kiệt                   246              14.35
628 Tỉnh Bắc Giang 18037 THPT Yên Dũng 3                   286              14.33
661 Tỉnh Bắc Giang 18049 DTNT H. Sơn Động                      43              14.24
717 Tỉnh Bắc Giang 18033 THPT Việt Yên 2                   246              14.05
741 Tỉnh Bắc Giang 18027 THPT Hiệp Hoà 2                   593              14.00
746 Tỉnh Bắc Giang 18020 THPT Cẩm Lý                   270              13.98
829 Tỉnh Bắc Giang 18024 THPT Tân Yên 2                   549              13.72
831 Tỉnh Bắc Giang 18048 THPT Sơn Động                   184              13.71
882 Tỉnh Bắc Giang 18013 THPT Thái Thuận                   434              13.55
1046 Tỉnh Bắc Giang 18017 THPT Lục Ngạn 2                   199              13.08
1243 Tỉnh Bắc Giang 18074 THPT Hiệp Hòa 4                   208              12.66
1262 Tỉnh Bắc Giang 18018 THPT Lục ngạn 3                   233              12.61
1281 Tỉnh Bắc Giang 18022 THPT Tứ Sơn                   178              12.57
1284 Tỉnh Bắc Giang 18046 Trung THPT Lục Ngạn số 4                      34              12.57
1312 Tỉnh Bắc Giang 18025 THPT Nhã Nam                   209              12.49
1649 Tỉnh Bắc Giang 18044 THPT Mỏ Trạng                      67              11.67
1724 Tỉnh Bắc Giang 18050 THPT Sơn Động 2                      56              11.42
1741 Tỉnh Bắc Giang 18082 THPT Giáp Hải                   153              11.38
1975 Tỉnh Bắc Giang 18072 THPT Dân lập Quang Trung                      34              10.65
2150 Tỉnh Bắc Giang 18056 THPT Dân lập Hiệp Hoà 1                      63              10.06
2166 Tỉnh Bắc Giang 18038 THPT Dân lập Nguyên Hồng                   152              10.00
2250 Tỉnh Bắc Giang 18070 THPT bán công Lục Ngạn                      43                9.66
2253 Tỉnh Bắc Giang 18063 THPT Tư thục Việt Yên                      89                9.65
2472 Tỉnh Bắc Giang 18057 THPT Dân lập Hiệp Hoà 2                      53                8.67
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo