Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bắc Kạn


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 773
Dung lượng: 375.6kB
Số lần xem: 1,244
Bắc Kạn
Dung lượng: 375.6kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
111 Tỉnh Bắc Cạn 11019 THPT Chuyên                   113                         17.58
1605 Tỉnh Bắc Cạn 11014 Trường PTDTNT tỉnh                   132                         11.77
1731 Tỉnh Bắc Cạn 11009 THPT Bắc Kạn                   373                         11.41
1906 Tỉnh Bắc Cạn 11013 THPT Ngân Sơn                     66                         10.85
2090 Tỉnh Bắc Cạn 11017 THPT Phủ Thông                   140                         10.28
2165 Tỉnh Bắc Cạn 11024 THPT Bình Trung                     68                         10.00
2167 Tỉnh Bắc Cạn 11015 THPT Nà Phặc                     89                           9.99
2239 Tỉnh Bắc Cạn 11018 THPT Ba Bể                   175                           9.69
2264 Tỉnh Bắc Cạn 11011 THPT Chợ Mới                   133                           9.58
2283 Tỉnh Bắc Cạn 11010 THPT Chợ Đồn                   264                           9.50
2293 Tỉnh Bắc Cạn 11012 THPT Na Rỳ                   193                           9.47
2337 Tỉnh Bắc Cạn 11020 THPT Yên Hân                     30                           9.34
2523 Tỉnh Bắc Cạn 11016 THPT Bộc Bố                     89                           8.23
2565 Tỉnh Bắc Cạn 11022 THPT Dân lập Hùng Vương                     32                           7.70
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo