Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bà Rịa Vũng Tàu


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 797
Dung lượng: 501.8kB
Số lần xem: 1,481
Bà Rịa Vũng Tàu
Dung lượng: 501.8kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
24 Tỉnh BàRịa-VT 52004 THPT Chuyên Lê Quí Đôn                    387                   20.67
87 Tỉnh BàRịa-VT 52001 THPT Vũng Tàu                    728                   18.07
149 Tỉnh BàRịa-VT 52007 THPT Châu Thành                    515                   17.02
272 Tỉnh BàRịa-VT 52003 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng                    651                   15.83
285 Tỉnh BàRịa-VT 52008 THPT Nguyễn Du                    644                   15.77
316 Tỉnh BàRịa-VT 52018 THPT Long Hải                    512                   15.63
349 Tỉnh BàRịa-VT 52013 THPT Nguyễn Huệ                    545                   15.42
350 Tỉnh BàRịa-VT 52011 THPT Xuyên Mộc                    546                   15.42
416 Tỉnh BàRịa-VT 52006 THPT Võ Thị Sáu                    358                   15.12
429 Tỉnh BàRịa-VT 52037 THPT Dương Bạch Mai                    272                   15.06
627 Tỉnh BàRịa-VT 52035 THPT Hoà Hội                    306                   14.34
663 Tỉnh BàRịa-VT 52039 THPT Bà Rịa                    360                   14.24
693 Tỉnh BàRịa-VT 52014 THPT Phú Mỹ                    490                   14.14
753 Tỉnh BàRịa-VT 52005 THPT Trần Văn Quan                    323                   13.96
776 Tỉnh BàRịa-VT 52002 THPT Trần Nguyên Hãn                    472                   13.89
905 Tỉnh BàRịa-VT 52010 THPT Nguyễn Trãi                    519                   13.46
931 Tỉnh BàRịa-VT 52016 THPT Hòa Bình                    320                   13.40
938 Tỉnh BàRịa-VT 52022 THPT Hắc Dịch                    256                   13.37
1013 Tỉnh BàRịa-VT 52023 THPT Trần Hưng Đạo                    256                   13.16
1143 Tỉnh BàRịa-VT 52020 THPT Ngô Quyền                    435                   12.85
1154 Tỉnh BàRịa-VT 52051 Trường THPT Minh Đạm                      86                   12.83
1225 Tỉnh BàRịa-VT 52049 Trường THPT Bưng Riềng                    238                   12.69
1296 Tỉnh BàRịa-VT 52036 THPT Trần Quang Khải                    152                   12.53
1338 Tỉnh BàRịa-VT 52017 THPT DL Lê Hồng Phong                    327                   12.41
1519 Tỉnh BàRịa-VT 52024 THPT Trần Phú                    373                   11.95
1648 Tỉnh BàRịa-VT 52009 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm                      93                   11.67
1694 Tỉnh BàRịa-VT 52015 THPT  Phước Bửu                    245                   11.51
1792 Tỉnh BàRịa-VT 52032 THPT Nguyễn Văn Cừ                    209                   11.25
1945 Tỉnh BàRịa-VT 52012 THPT Võ Thị Sáu(C Đảo)                      47                   10.75
2236 Tỉnh BàRịa-VT 52030 TT GDTX -HN Vũng Tàu                      37                      9.70
2252 Tỉnh BàRịa-VT 52040 THPT Nguyễn Thị Minh Khai                    108                      9.65
2371 Tỉnh BàRịa-VT 52029 TT GDTX- DN-GTVL CĐ                      75                      9.17
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo