Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bạc Liêu


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 907
Dung lượng: 679.1kB
Số lần xem: 1,413
Bạc Liêu
Dung lượng: 679.1kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
98 Tỉnh Bạc Liêu 60009 THPT Chuyên Bạc Liêu                   422              17.89
550 Tỉnh Bạc Liêu 60005 THPT Giá Rai                   534              14.60
1214 Tỉnh Bạc Liêu 60003 THPT Lê Thị Riêng                   314              12.70
1240 Tỉnh Bạc Liêu 60039 Trường THCS&THPT Trần Văn Lắm                     48              12.67
1280 Tỉnh Bạc Liêu 60002 THPT Bạc Liêu                   557              12.57
1285 Tỉnh Bạc Liêu 60006 THPT Võ Văn Kiệt                   373              12.56
1398 Tỉnh Bạc Liêu 60022 THPT Gành Hào                     76              12.24
1402 Tỉnh Bạc Liêu 60011 Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bạc Liêu                     49              12.23
1423 Tỉnh Bạc Liêu 60024 THPT Ninh Quới                   190              12.18
1471 Tỉnh Bạc Liêu 60014 THPT Điền Hải                   165              12.07
1524 Tỉnh Bạc Liêu 60023 THPT Định Thành                   105              11.94
1584 Tỉnh Bạc Liêu 60012 THPT Trần Văn  Bảy                   127              11.81
1686 Tỉnh Bạc Liêu 60020 THPT Vĩnh Hưng                     88              11.53
1691 Tỉnh Bạc Liêu 60021 THPT Hiệp Thành                   122              11.51
1734 Tỉnh Bạc Liêu 60007 THPT Ngan Dừa                   307              11.39
1735 Tỉnh Bạc Liêu 60004 THPT Lê Văn Đẩu                     87              11.39
1905 Tỉnh Bạc Liêu 60025 THPT Ninh Thạnh Lợi                     90              10.85
2044 Tỉnh Bạc Liêu 60013 THPT Nguyễn Trung Trực                   290              10.44
2378 Tỉnh Bạc Liêu 60008 THPT Phan Ngọc Hiển                   206                9.14
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo