Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bắc Ninh


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 841
Dung lượng: 1.9MB
Số lần xem: 1,465
Bắc Ninh
Dung lượng: 1.9MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
31 Tỉnh Bắc Ninh 19009 THPT Chuyên Bắc Ninh                  338              20.38
106 Tỉnh Bắc Ninh 19021 THPT Thuận Thành 1               1,041              17.73
156 Tỉnh Bắc Ninh 19018 THPT Quế Võ 1                  799              16.89
188 Tỉnh Bắc Ninh 19024 THPT Tiên Du 1                  661              16.50
196 Tỉnh Bắc Ninh 19048 THPT Nguyễn Đăng Đạo                  652              16.40
200 Tỉnh Bắc Ninh 19026 THPT Yên Phong 1               1,012              16.38
203 Tỉnh Bắc Ninh 19013 THPT Hàn Thuyên                  790              16.33
211 Tỉnh Bắc Ninh 19016 THPT Lý Thái Tổ                  898              16.28
219 Tỉnh Bắc Ninh 19011 THPT Lê Văn Thịnh                  635              16.18
273 Tỉnh Bắc Ninh 19010 THPT Gia Bình 1                  553              15.83
334 Tỉnh Bắc Ninh 19020 THPT Quế Võ 3                  166              15.52
372 Tỉnh Bắc Ninh 19014 THPT Lương Tài 1                  735              15.29
382 Tỉnh Bắc Ninh 19019 THPT Quế Võ 2                  309              15.27
455 Tỉnh Bắc Ninh 19015 THPT Lương Tài  2                  420              14.94
629 Tỉnh Bắc Ninh 19022 THPT Thuận Thành 2                  541              14.32
820 Tỉnh Bắc Ninh 19049 THPT Yên Phong 2                  306              13.74
908 Tỉnh Bắc Ninh 19017 THPT Ngô Gia Tự                  438              13.45
909 Tỉnh Bắc Ninh 19023 THPT Thuận Thành 3                  372              13.45
960 Tỉnh Bắc Ninh 19050 THPT Hàm Long                  116              13.33
968 Tỉnh Bắc Ninh 19031 THPT Nguyễn Du                  259              13.30
1050 Tỉnh Bắc Ninh 19027 THPT Lí Nhân Tông                  308              13.06
1306 Tỉnh Bắc Ninh 19053 THPT Nguyễn Văn Cừ                  231              12.50
1518 Tỉnh Bắc Ninh 19025 THPT Lí Thường Kiệt                  161              11.96
1616 Tỉnh Bắc Ninh 19012 THPT Hoàng Quốc Việt                  178              11.75
1896 Tỉnh Bắc Ninh 19035 THPT Trần Nhân Tông                     84              10.87
2060 Tỉnh Bắc Ninh 19029 THPT Gia Bình 3                     41              10.38
2071 Tỉnh Bắc Ninh 19033 THPT Phố Mới                  119              10.35
2074 Tỉnh Bắc Ninh 19038 TTGDTX Yên Phong                     61              10.34
2205 Tỉnh Bắc Ninh 19036 THPT Từ Sơn                  134                9.82
2300 Tỉnh Bắc Ninh 19043 TT GDTX Gia Bình                     48                9.44
2335 Tỉnh Bắc Ninh 19034 THPT Thiên Đức                     87                9.34
2336 Tỉnh Bắc Ninh 19032 THPT Nguyễn Trãi                     79                9.34
2427 Tỉnh Bắc Ninh 19054 THPT Kinh Bắc                     48                8.91
2446 Tỉnh Bắc Ninh 19030 THPT Lương Tài 3                     51                8.81
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo