Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bến Tre


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 875
Dung lượng: 1.4MB
Số lần xem: 1,766
Bến Tre
Dung lượng: 1.4MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D
 với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
21 Tỉnh Bến Tre 56030 THPT chuyên Bến Tre                     332           20.76
254 Tỉnh Bến Tre 56020 THPT Phan Thanh Giản                     799           15.91
319 Tỉnh Bến Tre 56002 THPT Nguyễn Đình Chiểu                     503           15.62
478 Tỉnh Bến Tre 56050 THPT Hermann Gmeiner                       69           14.86
496 Tỉnh Bến Tre 56014 THPT Phan Văn Trị                     474           14.80
510 Tỉnh Bến Tre 56004 THPT Trần Văn Ơn                     356           14.74
556 Tỉnh Bến Tre 56005 THPT Diệp Minh Châu                     371           14.58
570 Tỉnh Bến Tre 56044 THPT Đoàn Thị Điểm                     243           14.51
578 Tỉnh Bến Tre 56010 THPT Cheguevara                     548           14.49
644 Tỉnh Bến Tre 56046 THPT Nguyễn Thị Minh Khai                     214           14.28
705 Tỉnh Bến Tre 56022 THPT Lê Hoài Đôn                     403           14.09
737 Tỉnh Bến Tre 56025 THPT Lê Qúy Đôn                     253           14.00
738 Tỉnh Bến Tre 56007 THPT  Trần Văn Kiết                     472           14.00
777 Tỉnh Bến Tre 56018 THPT Huỳnh Tấn Phát                     260           13.89
839 Tỉnh Bến Tre 56043 THPT  Trần Trường Sinh                     176           13.69
854 Tỉnh Bến Tre 56011 THPT Ca Văn Thỉnh                     452           13.64
875 Tỉnh Bến Tre 56015 THPT Nguyễn Ngọc Thăng                     196           13.56
899 Tỉnh Bến Tre 56064 THPT Phan Ngọc Tòng                     117           13.48
934 Tỉnh Bến Tre 56049 THPT Mạc Đĩnh Chi                       52           13.38
1059 Tỉnh Bến Tre 56024 THPT Ngô Văn Cấn                     378           13.04
1061 Tỉnh Bến Tre 56038 THPT Tán Kế                     246           13.03
1068 Tỉnh Bến Tre 56008 THPT Trương Vĩnh Ký                     266           13.01
1109 Tỉnh Bến Tre 56017 THPT Lê Hoàng Chiếu                     441           12.93
1216 Tỉnh Bến Tre 56047 THPT Sương Nguyệt Anh                     211           12.70
1300 Tỉnh Bến Tre 56061 THPT Nguyễn Thị Định                     123           12.52
1323 Tỉnh Bến Tre 56066 THPT Lạc Long Quân                     182           12.45
1362 Tỉnh Bến Tre 56042 THPT Quản Trọng Hoàng                     178           12.33
1392 Tỉnh Bến Tre 56071 Trường THPT Phan Liêm                     132           12.25
1496 Tỉnh Bến Tre 56048 THPT Lê Anh Xuân                     122           12.01
1498 Tỉnh Bến Tre 56040 THPT Võ Trường Toản                     233           12.00
1959 Tỉnh Bến Tre 56063 THPT Nguyễn Trãi                     160           10.70
2327 Tỉnh Bến Tre 56067 THPT Nguyễn Huệ                       76             9.37
2496 Tỉnh Bến Tre 56060 Trung tâm GDTX Thạnh Phú                       30             8.50
2503 Tỉnh Bến Tre 56056 Trung tâm GDTX huyện Mỏ Cày Nam                       56             8.41
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo