Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bình Định


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 841
Dung lượng: 3.9MB
Số lần xem: 1,433
Bình Định
Dung lượng: 3.9MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
9 Tỉnh Bình Định 37003 THPT chuyên Lê Quý Đôn                    436                  21.51
175 Tỉnh Bình Định 37001 THPT Quốc học                    848                  16.65
284 Tỉnh Bình Định 37016 THPT Số 2 An Nhơn                    665                  15.77
354 Tỉnh Bình Định 37037 THPT Nguyễn Trân                    611                  15.40
415 Tỉnh Bình Định 37010 THPT Số 1 Tuy phước                    874                  15.13
420 Tỉnh Bình Định 37015 THPT Số 1 An Nhơn                    808                  15.11
473 Tỉnh Bình Định 37004 THPT Hùng Vương                    653                  14.87
500 Tỉnh Bình Định 37031 THPT Số 1 Phù Mỹ                    740                  14.78
640 Tỉnh Bình Định 37026 THPT Số 1 Phù Cát                    792                  14.29
680 Tỉnh Bình Định 37021 THPT Quang Trung                    829                  14.19
710 Tỉnh Bình Định 37032 THPT Số 2 Phù Mỹ                    765                  14.07
755 Tỉnh Bình Định 37039 THPT Lý Tự Trọng                    577                  13.95
762 Tỉnh Bình Định 37042 THPT Hoài Ân                    248                  13.92
804 Tỉnh Bình Định 37036 THPT Tăng Bạt Hổ                    689                  13.81
833 Tỉnh Bình Định 37028 THPT Số 3 Phù Cát                    648                  13.70
892 Tỉnh Bình Định 37038 THPT Nguyễn Du                    539                  13.50
1053 Tỉnh Bình Định 37017 THPT Số 3 An Nhơn                    731                  13.05
1170 Tỉnh Bình Định 37022 THPT Tây Sơn                    534                  12.79
1244 Tỉnh Bình Định 37002 THPT Trưng Vương                    780                  12.66
1298 Tỉnh Bình Định 37023 THPT Võ Lai                    292                  12.52
1345 Tỉnh Bình Định 37027 THPT Số 2 Phù Cát                 1,223                  12.38
1358 Tỉnh Bình Định 37018 THPT Hòa Bình                    534                  12.34
1394 Tỉnh Bình Định 37012 THPT Nguyễn Diêu                    966                  12.25
1470 Tỉnh Bình Định 37011 THPT Số 2 Tuy phước                    890                  12.07
1541 Tỉnh Bình Định 37033 THPT An Lương                    718                  11.91
1578 Tỉnh Bình Định 37050 THPT Nguyễn Hồng Đạo                    691                  11.82
1637 Tỉnh Bình Định 37047 THPT Trần Quang Diệu                    349                  11.70
1712 Tỉnh Bình Định 37045 THPT An Lão                    194                  11.46
1778 Tỉnh Bình Định 37025 THPT Vĩnh Thạnh                    379                  11.28
1816 Tỉnh Bình Định 37043 THPT Võ Giữ                    220                  11.16
1855 Tỉnh Bình Định 37006 THPT Trần Cao Vân                    708                  11.05
2093 Tỉnh Bình Định 37029 THPT Ngô Mây                    617                  10.27
2115 Tỉnh Bình Định 37019 THPT Nguyễn Đình Chiểu                    668                  10.16
2139 Tỉnh Bình Định 37049 THPT Vân Vanh                    195                  10.10
2144 Tỉnh Bình Định 37020 THPT Nguyễn Trường Tộ                    415                  10.07
2152 Tỉnh Bình Định 37013 THPT Xuân Diệu                    502                  10.04
2213 Tỉnh Bình Định 37005 THPT DTNT Tỉnh                       65                    9.81
2216 Tỉnh Bình Định 37008 THPT Chu Văn An                    557                    9.80
2221 Tỉnh Bình Định 37007 THPT Nguyễn Thái Học                    466                    9.76
2223 Tỉnh Bình Định 37030 THPT Nguyễn Hữu Quang                    469                    9.74
2240 Tỉnh Bình Định 37041 THPT Tam Quan                    331                    9.69
2258 Tỉnh Bình Định 37034 THPT Nguyễn Trung Trực                    434                    9.64
2324 Tỉnh Bình Định 37024 THPT Nguyễn Huệ                    472                    9.38
2326 Tỉnh Bình Định 37014 THPT DTNT Vân Canh                    202                    9.38
2362 Tỉnh Bình Định 37035 THPT Bình Dương                    363                    9.21
2417 Tỉnh Bình Định 37046 THPT Số 2 An Lão                       48                    8.99
2435 Tỉnh Bình Định 37040 THPT Phan Bội Châu                    378                    8.88
2494 Tỉnh Bình Định 37009 THPT Quy Nhơn                    214                    8.50
2510 Tỉnh Bình Định 37044 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm                    137                    8.36
2531 Tỉnh Bình Định 37051 TT GDTX Tỉnh                       30                    8.05
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo