Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bình Phước


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 828
Dung lượng: 1.3MB
Số lần xem: 1,459
Bình Phước
Dung lượng: 1.3MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
2 Tỉnh Bình Phước 43004 THPT Chuyên Quang Trung                       283                    22.52
168 Tỉnh Bình Phước 43039 THPT Hùng Vương                       633                    16.74
401 Tỉnh Bình Phước 43021 THPT Phước Bình                       696                    15.20
433 Tỉnh Bình Phước 43016 THPT Lộc Thái                       283                    15.04
586 Tỉnh Bình Phước 43020 THPT Phước Long                       235                    14.46
761 Tỉnh Bình Phước 43042 Trường Cấp 2,3 Đa Kia                         90                    13.93
785 Tỉnh Bình Phước 43011 THPT Bình Long                       570                    13.86
837 Tỉnh Bình Phước 43029 THPT Thống Nhất                       103                    13.69
842 Tỉnh Bình Phước 43028 THPT Nguyễn Khuyến                       324                    13.68
974 Tỉnh Bình Phước 43015 THPT Lộc Ninh                       481                    13.27
986 Tỉnh Bình Phước 43006 THPT Đồng Phú                       290                    13.24
1005 Tỉnh Bình Phước 43027 THPT DTNT Tỉnh                       105                    13.18
1007 Tỉnh Bình Phước 43008 THPT Chơn Thành                       286                    13.18
1089 Tỉnh Bình Phước 43024 THPT Bù Đăng                       338                    12.96
1093 Tỉnh Bình Phước 43022 THPT Phú Riềng                       355                    12.96
1118 Tỉnh Bình Phước 43013 THPT Nguyễn Hữu Cảnh                       303                    12.92
1163 Tỉnh Bình Phước 43018 THPT Thanh Hòa                       289                    12.81
1200 Tỉnh Bình Phước 43026 Trường Cấp 2, 3 Lương Thế Vinh                       163                    12.73
1268 Tỉnh Bình Phước 43025 THPT Lê Quý Đôn                       242                    12.59
1405 Tỉnh Bình Phước 43040 THPT Trần Phú                       114                    12.23
1486 Tỉnh Bình Phước 43002 THPT Đồng Xoài                       468                    12.03
1543 Tỉnh Bình Phước 43050 Trường Cấp 2,3 Nguyễn Bỉnh Khiêm                         83                    11.91
1568 Tỉnh Bình Phước 43043 THPT  Lộc Hiệp                       121                    11.83
1656 Tỉnh Bình Phước 43003 THPT Nguyễn Du                       413                    11.62
1843 Tỉnh Bình Phước 43009 THPT Chu Văn An                       232                    11.10
1897 Tỉnh Bình Phước 43049 Trường Cấp 2,3 Võ Thị Sáu                         85                    10.86
1916 Tỉnh Bình Phước 43051 THPT Ngô Quyền                       169                    10.82
1972 Tỉnh Bình Phước 43047 Trường Cấp 2,3 Tân Tiến                         91                    10.66
1973 Tỉnh Bình Phước 43030 Trường Cấp 2,3 Đăk Ơ                       127                    10.66
1974 Tỉnh Bình Phước 43046 Trường Cấp 2,3 Đăng Hà                         72                    10.66
1993 Tỉnh Bình Phước 43012 THPT Nguyễn Huệ                       228                    10.60
2303 Tỉnh Bình Phước 43041 Trường Cấp 2,3 Đồng Tiến                         58                      9.44
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo