Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bình Thuận


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 857
Dung lượng: 1.9MB
Số lần xem: 1,463
Bình Thuận
Dung lượng: 1.9MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
76 Tỉnh Bình Thuận 47013 THPT Chuyên Trần Hưng Đạo                     643                 18.51
652 Tỉnh Bình Thuận 47001 THPT Phan Bội Châu                  1,044                 14.26
689 Tỉnh Bình Thuận 47019 THPT Hùng Vương                     848                 14.15
728 Tỉnh Bình Thuận 47006 THPT Lý Thường Kiệt                  1,126                 14.03
1194 Tỉnh Bình Thuận 47014 THPT Đức Tân                     188                 12.75
1320 Tỉnh Bình Thuận 47007 THPT Đức Linh                     529                 12.47
1337 Tỉnh Bình Thuận 47005 THPT Hàm Thuận Nam                     407                 12.42
1359 Tỉnh Bình Thuận 47004 THPT Hàm Thuận Bắc                     721                 12.34
1381 Tỉnh Bình Thuận 47008 THPT Tánh Linh                     521                 12.28
1430 Tỉnh Bình Thuận 47031 THPT Nguyễn Văn Linh                     359                 12.16
1492 Tỉnh Bình Thuận 47002 THPT Tuy Phong                     712                 12.02
1576 Tỉnh Bình Thuận 47025 THPT Quang Trung                     506                 11.82
1599 Tỉnh Bình Thuận 47032 THPT Bùi Thị Xuân                     204                 11.78
1625 Tỉnh Bình Thuận 47009 THPT Hòa Đa                     650                 11.71
1634 Tỉnh Bình Thuận 47026 THPT Nguyễn Văn Trỗi                     379                 11.71
1744 Tỉnh Bình Thuận 47003 THPT Bắc Bình                     653                 11.37
1825 Tỉnh Bình Thuận 47015 THPT Nguyễn Thị Minh Khai                     378                 11.14
1854 Tỉnh Bình Thuận 47030 THPT Lương Thế Vinh                     208                 11.06
1859 Tỉnh Bình Thuận 47018 THPT Ngô Quyền                     286                 11.03
1876 Tỉnh Bình Thuận 47012 THPT Phan Chu Trinh                     718                 10.94
1889 Tỉnh Bình Thuận 47029 THPT Nguyễn Trường Tộ                     175                 10.90
1928 Tỉnh Bình Thuận 47011 THPT Nguyễn Huệ                     432                 10.79
1990 Tỉnh Bình Thuận 47033 THPT Hàm Tân                     126                 10.61
2110 Tỉnh Bình Thuận 47036 THPT Phan Thiết                     434                 10.18
2116 Tỉnh Bình Thuận 47017 THPT Dân lập Lê Lợi                     237                 10.16
2367 Tỉnh Bình Thuận 47010 THPT Dân tộc nội trú Tỉnh                     123                   9.19
2536 Tỉnh Bình Thuận 47022 TH Bổ túc Phan Bội Châu                        43                   8.02
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo