Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Cà Mau


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 882
Dung lượng: 995.8kB
Số lần xem: 1,491
Cà Mau
Dung lượng: 995.8kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D
 với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
93 Tỉnh Cà Mau 61016 THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển                           292           17.95
678 Tỉnh Cà Mau 61030 Phổ thông HermannGmeiner                           114           14.20
685 Tỉnh Cà Mau 61009 THPT Đầm Dơi                           571           14.16
973 Tỉnh Cà Mau 61002 THPT Hồ Thị Kỷ                           668           13.28
1010 Tỉnh Cà Mau 61028 THPT Nguyễn Văn Nguyễn                           203           13.17
1105 Tỉnh Cà Mau 61011 THPT Cái Nước                           338           12.94
1130 Tỉnh Cà Mau 61039 THPT Võ Thị Hồng                           164           12.88
1147 Tỉnh Cà Mau 61005 THPT Lê Công Nhân                              59           12.84
1234 Tỉnh Cà Mau 61006 THPT U Minh                              82           12.67
1266 Tỉnh Cà Mau 61004 THPT Thới Bình                           258           12.60
1413 Tỉnh Cà Mau 61007 THPT Trần Văn Thời                           287           12.20
1463 Tỉnh Cà Mau 61013 THPT Nguyễn Thị Minh Khai                           190           12.09
1465 Tỉnh Cà Mau 61003 THPT Tắc Vân                           342           12.08
1476 Tỉnh Cà Mau 61014 THPT Phan Ngọc Hiển                           325           12.05
1511 Tỉnh Cà Mau 61036 THPT Phú Tân                              79           11.97
1550 Tỉnh Cà Mau 61031 THPT Khánh Lâm                              81           11.89
1597 Tỉnh Cà Mau 61029 THPT Phú Hưng                           147           11.79
1628 Tỉnh Cà Mau 61021 THPT Sông Đốc                           154           11.71
1642 Tỉnh Cà Mau 61015 THPT Cà Mau                           864           11.68
1673 Tỉnh Cà Mau 61035 THPT Viên An                              35           11.57
1752 Tỉnh Cà Mau 61038 THPT Ngọc Hiển                              42           11.34
2029 Tỉnh Cà Mau 61018 THPT Khánh Hưng                              38           10.47
2072 Tỉnh Cà Mau 61040 THPT Khánh An                              49           10.35
2211 Tỉnh Cà Mau 61020 THPT Nguyễn Việt Khái                           400              9.81
2232 Tỉnh Cà Mau 61019 PT Dân tộc nội trú                              79              9.72
2282 Tỉnh Cà Mau 61010 THPT Thái Thanh Hoà                           161              9.50
2319 Tỉnh Cà Mau 61012 THPT Nguyễn Mai                           167              9.39
2462 Tỉnh Cà Mau 61008 THPT Huỳnh Phi Hùng                              67              8.72
2515 Tỉnh Cà Mau 61017 TTGDTX TP. Cà Mau                              54              8.31
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo