Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Cao Bằng


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 873
Dung lượng: 566.7kB
Số lần xem: 1,534
Cao Bằng
Dung lượng: 566.7kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
146 Tỉnh Cao Bằng 6004 THPT Chuyên Cao Bằng                        190           17.09
726 Tỉnh Cao Bằng 6002 THPT DTNT Cao Bằng                        115           14.03
1796 Tỉnh Cao Bằng 6003 THPT Thị xã Cao Bằng                        468           11.23
2011 Tỉnh Cao Bằng 6023 THPT Nguyên Bình                        110           10.53
2141 Tỉnh Cao Bằng 6031 THPT Quảng Uyên                        161           10.09
2267 Tỉnh Cao Bằng 6032 THPT Đống Đa                           54             9.58
2331 Tỉnh Cao Bằng 6028 THPT Cao Bình                        135             9.36
2349 Tỉnh Cao Bằng 6039 THPT Bằng Ca                           42             9.27
2382 Tỉnh Cao Bằng 6018 THPT Trùng Khánh                        192             9.14
2388 Tỉnh Cao Bằng 6038 THPT Hạ Lang                           95             9.10
2406 Tỉnh Cao Bằng 6027 THPT Hoà An                        181             9.03
2410 Tỉnh Cao Bằng 6035 THPT Thạch An                        104             9.01
2419 Tỉnh Cao Bằng 6013 THPT Nà Giàng                           86             8.96
2465 Tỉnh Cao Bằng 6020 THPT Thông Huề                           63             8.69
2470 Tỉnh Cao Bằng 6010 THPT Thông Nông                        104             8.67
2476 Tỉnh Cao Bằng 6019 THPT Pò Tấu                           78             8.64
2497 Tỉnh Cao Bằng 6043 THPT Phục Hoà                        115             8.49
2507 Tỉnh Cao Bằng 6044 THPT Bế Văn Đàn                           97             8.40
2532 Tỉnh Cao Bằng 6012 THPT Hà Quảng                           75             8.05
2538 Tỉnh Cao Bằng 6015 THPT Trà Lĩnh                        143             8.01
2541 Tỉnh Cao Bằng 6045 THPT Cách Linh                           39             7.97
2543 Tỉnh Cao Bằng 6041 THPT Bảo Lâm                           39             7.96
2558 Tỉnh Cao Bằng 6008 THPT Bảo Lạc                           77             7.77
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo