Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Điện Biên


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 895
Dung lượng: 482.7kB
Số lần xem: 1,421
Điện Biên
Dung lượng: 482.7kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D
 với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
97 Tỉnh Điện Biên 62002 THPT Chuyên Lê Quí Đôn                        392           17.89
803 Tỉnh Điện Biên 62004 THPT DT Nội Trú Tỉnh                        123           13.81
1060 Tỉnh Điện Biên 62040 Trường THPT DTNT H. Tuần Giáo                          72           13.04
1357 Tỉnh Điện Biên 62001 THPT thành phố Điện Biên Phủ                        523           12.35
1501 Tỉnh Điện Biên 62042 Trường THPT DTNT H. Mường ảng                          59           12.00
1557 Tỉnh Điện Biên 62041 Trường THPT DTNT H. Tủa Chùa                          82           11.87
1600 Tỉnh Điện Biên 62039 Trường THPT DTNT H. Điện Biên                          67           11.78
1717 Tỉnh Điện Biên 62010 THPT Thanh Chăn                        173           11.44
1789 Tỉnh Điện Biên 62044 Trường THPT DTNT H. Điện Biên                          49           11.26
1858 Tỉnh Điện Biên 62045 Trường THPT DTNT H. Mường Chà                          60           11.04
1923 Tỉnh Điện Biên 62003 THPT Phan Đình Giót                        137           10.80
1947 Tỉnh Điện Biên 62009 THPT H. Điện Biên                        210           10.74
2307 Tỉnh Điện Biên 62012 THPT Tuần Giáo                        208             9.43
2320 Tỉnh Điện Biên 62007 THPT TX Mường Lay                          67             9.38
2328 Tỉnh Điện Biên 62046 Trường THPT Thanh Nưa                          31             9.37
2400 Tỉnh Điện Biên 62024 THPT Nà Tấu                          35             9.05
2430 Tỉnh Điện Biên 62015 THPT Mường Chà                          43             8.91
2448 Tỉnh Điện Biên 62013 THPT Mường ảng                          79             8.80
2474 Tỉnh Điện Biên 62031 THPT H. Mường Nhé                          61             8.66
2478 Tỉnh Điện Biên 62043 Trường THPT DTNT H. Mường Nhé                          54             8.62
2525 Tỉnh Điện Biên 62025 THPT Búng Lao                          48             8.16
2527 Tỉnh Điện Biên 62022 THPT Mường Nhà                          77             8.11
2546 Tỉnh Điện Biên 62019 THPT Trần Can                          45             7.92
2566 Tỉnh Điện Biên 62017 THPT Tủa Chùa                        137             7.70
2583 Tỉnh Điện Biên 62036 THPT Tả Sìn Thàng                          33             7.08
2594 Tỉnh Điện Biên 62030 TT GDTX H. Tuần Giáo                          36             5.72
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo