Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đồng Tháp


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 945
Dung lượng: 1.3MB
Số lần xem: 1,718
Đồng Tháp
Dung lượng: 1.3MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D
 với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
60 Tỉnh Đồng Tháp 50190 Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu                       365                  19.05
147 Tỉnh Đồng Tháp 50230 THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu                       592                  17.04
438 Tỉnh Đồng Tháp 50910 THPT Tháp Mười                       512                  15.02
471 Tỉnh Đồng Tháp 50110 THPT Thành phố Cao Lãnh                       504                  14.88
616 Tỉnh Đồng Tháp 50830 THPT Lấp Vò 3                       231                  14.38
687 Tỉnh Đồng Tháp 50120 THPT Trần Quốc Toản                       472                  14.15
716 Tỉnh Đồng Tháp 50320 THPT Giồng Thị Đam                         60                  14.05
730 Tỉnh Đồng Tháp 50810 THPT Lấp Vò 1                       559                  14.02
733 Tỉnh Đồng Tháp 50101 THPT Lai Vung 1                       713                  14.02
739 Tỉnh Đồng Tháp 50112 THPT Châu Thành 2                       321                  14.00
792 Tỉnh Đồng Tháp 50610 THPT Thanh Bình 1                       448                  13.84
795 Tỉnh Đồng Tháp 50102 THPT Lai Vung 2                       317                  13.84
819 Tỉnh Đồng Tháp 50930 THPT Mỹ Quí                       220                  13.74
823 Tỉnh Đồng Tháp 50720 THPT Cao Lãnh 2                       351                  13.73
827 Tỉnh Đồng Tháp 50920 THPT Trường Xuân                       226                  13.72
851 Tỉnh Đồng Tháp 50820 THPT Lấp Vò 2                       446                  13.65
863 Tỉnh Đồng Tháp 50740 THPT Kiến Văn                       195                  13.61
888 Tỉnh Đồng Tháp 50410 THPT Hồng Ngự 1                       442                  13.51
928 Tỉnh Đồng Tháp 50620 THPT Thanh Bình 2                       223                  13.40
933 Tỉnh Đồng Tháp 50710 THPT Cao Lãnh 1                       388                  13.39
935 Tỉnh Đồng Tháp 50960 THPT Phú Điền                       186                  13.38
961 Tỉnh Đồng Tháp 50111 THPT Châu Thành 1                       525                  13.33
1019 Tỉnh Đồng Tháp 50730 THPT Thống Linh                       246                  13.14
1083 Tỉnh Đồng Tháp 50520 THPT Tràm Chim                       298                  12.98
1087 Tỉnh Đồng Tháp 50430 THPT Hồng Ngự 3                       153                  12.97
1106 Tỉnh Đồng Tháp 50510 THPT Tam Nông                       236                  12.94
1168 Tỉnh Đồng Tháp 50440 THPT Chu Văn An                         71                  12.80
1173 Tỉnh Đồng Tháp 50460 THPT Long Khánh A                       162                  12.79
1220 Tỉnh Đồng Tháp 50420 THPT Hồng Ngự 2                         73                  12.70
1241 Tỉnh Đồng Tháp 50310 THPT Tân Hồng                       252                  12.66
1333 Tỉnh Đồng Tháp 50760 THCS-THPT Nguyễn Văn Khải                       107                  12.42
1520 Tỉnh Đồng Tháp 50160 THPT Thiên Hộ Dương                       300                  11.95
1529 Tỉnh Đồng Tháp 50210 THPT Thành phố Sa Đéc                       545                  11.93
1595 Tỉnh Đồng Tháp 50220 THPT Nguyễn Du                       157                  11.79
1614 Tỉnh Đồng Tháp 50330 THPT Tân Thành                       101                  11.75
1666 Tỉnh Đồng Tháp 50640 THPT Trần Văn Năng                       103                  11.59
1674 Tỉnh Đồng Tháp 50940 THPT Đốc Bình Kiều                       102                  11.57
1750 Tỉnh Đồng Tháp 50840 THPT Nguyễn Trãi                       167                  11.35
1848 Tỉnh Đồng Tháp 50140 Trường THPT Đỗ Công Tường                       229                  11.08
2271 Tỉnh Đồng Tháp 50150 TT GDTX  KTHN tỉnh Đồng Tháp                         45                     9.56
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo