Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hà Giang


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 836
Dung lượng: 496kB
Số lần xem: 1,489
Hà Giang
Dung lượng: 496kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
418 Tỉnh Hà Giang 5012 THPT Chuyên                    261             15.12
1622 Tỉnh Hà Giang 5015 PTDT Nội trú tỉnh                    140             11.72
1740 Tỉnh Hà Giang 5016 THPT Đồng Yên                    121             11.38
1964 Tỉnh Hà Giang 5025 THPT Việt Vinh                    204             10.68
1980 Tỉnh Hà Giang 5021 THPT Việt Lâm                    113             10.64
2066 Tỉnh Hà Giang 5020 THPT Vị Xuyên                    129             10.37
2231 Tỉnh Hà Giang 5013 THPT Lê Hồng Phong                    313                9.73
2269 Tỉnh Hà Giang 5028 THPT Hùng An                    103                9.57
2340 Tỉnh Hà Giang 5027 THPT Xuân Giang                      71                9.32
2394 Tỉnh Hà Giang 5052 THPT  Kim Ngọc                      43                9.06
2402 Tỉnh Hà Giang 5029 THPT Liên Hiệp                      35                9.04
2408 Tỉnh Hà Giang 5030 Cấp 2-3 Tân Quang                      94                9.02
2439 Tỉnh Hà Giang 5046 Trường PT DTNT cấp 2-3 Bắc Quang                      59                8.84
2445 Tỉnh Hà Giang 5045 Trường PT DTNT cấp 2-3 Yên Minh                      56                8.82
2452 Tỉnh Hà Giang 5014 THPT Ngọc Hà                    143                8.77
2455 Tỉnh Hà Giang 5023 THPT Hoàng Su Phì                      42                8.75
2512 Tỉnh Hà Giang 5044 THPT Quang Bình                      73                8.34
2530 Tỉnh Hà Giang 5024 THPT Xin Mần                      58                8.09
2552 Tỉnh Hà Giang 5022 THPT Bắc Mê                      69                7.83
2553 Tỉnh Hà Giang 5018 THPT Yên Minh                      65                7.83
2557 Tỉnh Hà Giang 5026 THPT Đồng Văn                      79                7.77
2579 Tỉnh Hà Giang 5019 THPT Quản Bạ                      75                7.16
2582 Tỉnh Hà Giang 5017 THPT Mèo Vạc                      33                7.08
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo