Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hà Nam


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,156
Dung lượng: 1.1MB
Số lần xem: 1,955
Hà Nam
Dung lượng: 1.1MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D
 với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
23 Tỉnh Hà Nam 24011 THPT Chuyên Biên Hòa                           378             20.67
253 Tỉnh Hà Nam 24033 THPT Kim Bảng C                           345             15.91
256 Tỉnh Hà Nam 24041 THPT Lý Nhân                           553             15.90
279 Tỉnh Hà Nam 24012 THPT Phủ Lý A                           548             15.79
310 Tỉnh Hà Nam 24032 THPT Kim Bảng B                           379             15.66
335 Tỉnh Hà Nam 24043 THPT Nam Lý                           442             15.51
344 Tỉnh Hà Nam 24021 THPT Duy Tiên A                           501             15.46
357 Tỉnh Hà Nam 24062 THPT Bình Lục B                           464             15.38
407 Tỉnh Hà Nam 24061 THPT Bình Lục A                           527             15.16
477 Tỉnh Hà Nam 24066 THPT Nguyễn Khuyến                           173             14.86
489 Tỉnh Hà Nam 24051 THPT Thanh Liêm A                           486             14.82
557 Tỉnh Hà Nam 24045 THPT  Nam Cao                           266             14.58
559 Tỉnh Hà Nam 24022 THPT Duy Tiên  B                           382             14.58
561 Tỉnh Hà Nam 24056 THPT Lê Hoàn                           156             14.56
594 Tỉnh Hà Nam 24042 THPT Bắc Lý                           380             14.44
609 Tỉnh Hà Nam 24063 THPT Bình Lục C                           373             14.41
675 Tỉnh Hà Nam 24013 THPT Phủ Lý B                           442             14.21
800 Tỉnh Hà Nam 24052 THPT Thanh Liêm B                           420             13.82
814 Tỉnh Hà Nam 24035 THPT Lý Thường Kiệt                           254             13.76
845 Tỉnh Hà Nam 24017 THPT C Phủ Lý                           203             13.67
883 Tỉnh Hà Nam 24031 THPT Kim Bảng A                           260             13.54
886 Tỉnh Hà Nam 24024 THPT  Nguyễn Hữu Tiến                           190             13.53
898 Tỉnh Hà Nam 24055 THPT Thanh Liêm C                           286             13.48
2174 Tỉnh Hà Nam 24014 THPT DLập Lương Thế Vinh                              67                9.97
2295 Tỉnh Hà Nam 24064 THPT Dân lập Bình Lục                              42                9.46
2370 Tỉnh Hà Nam 24034 TT GDTX Kim Bảng                              42                9.17
2380 Tỉnh Hà Nam 24044 THPT D. lập Trần Hưng Đạo                              73                9.14
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo