Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hà Tĩnh


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,291
Dung lượng: 2MB
Số lần xem: 2,450
Hà Tĩnh
Dung lượng: 2MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
15 Tỉnh Hà Tĩnh 30040 THPT Chuyên Hà Tĩnh                  326                 21.19
247 Tỉnh Hà Tĩnh 30056 THPT Cù Huy Cận                  179                 15.96
298 Tỉnh Hà Tĩnh 30032 THPT Nguyễn Thị Minh Khai                  486                 15.73
376 Tỉnh Hà Tĩnh 30033 THPT Trần Phú                  579                 15.29
381 Tỉnh Hà Tĩnh 30010 THPT Phan Đình Phùng                  724                 15.27
397 Tỉnh Hà Tĩnh 30036 THPT Hồng Lĩnh                  558                 15.21
436 Tỉnh Hà Tĩnh 30045 THPT  Mai Thúc Loan                  378                 15.04
525 Tỉnh Hà Tĩnh 30006 THPT Cẩm Xuyên                  503                 14.69
535 Tỉnh Hà Tĩnh 30019 THPT Nguyễn Văn Trỗi                  505                 14.66
539 Tỉnh Hà Tĩnh 30034 THPT Đức Thọ                    81                 14.64
568 Tỉnh Hà Tĩnh 30029 THPT Cao Thắng                  174                 14.53
579 Tỉnh Hà Tĩnh 30016 THPT Can Lộc                  263                 14.48
583 Tỉnh Hà Tĩnh 30038 THPT Nguyễn Du                  373                 14.48
600 Tỉnh Hà Tĩnh 30008 THPT Hà Huy Tập                  377                 14.43
634 Tỉnh Hà Tĩnh 30007 THPT Cẩm Bình                  405                 14.30
657 Tỉnh Hà Tĩnh 30023 THPT Phúc Trạch                    90                 14.25
668 Tỉnh Hà Tĩnh 30003 THPT Nguyễn Huệ                  293                 14.22
697 Tỉnh Hà Tĩnh 30039 THPT Nguyễn Công Trứ                  190                 14.12
709 Tỉnh Hà Tĩnh 30013 THPT Lý Tự Trọng                  571                 14.07
735 Tỉnh Hà Tĩnh 30017 THPT Đồng Lộc                  343                 14.01
756 Tỉnh Hà Tĩnh 30026 THPT Hương Sơn                  464                 13.95
760 Tỉnh Hà Tĩnh 30018 THPT Nghèn                  474                 13.93
772 Tỉnh Hà Tĩnh 30050 THPT Nghi Xuân                  101                 13.91
781 Tỉnh Hà Tĩnh 30002 THPT Kỳ Anh                  538                 13.87
784 Tỉnh Hà Tĩnh 30021 THPT Hương Khê                  451                 13.86
877 Tỉnh Hà Tĩnh 30046 THPT Vũ Quang                  110                 13.55
1062 Tỉnh Hà Tĩnh 30054 THPT Lê Quảng Chí                  200                 13.03
1132 Tỉnh Hà Tĩnh 30014 THPT Nguyễn Trung Thiên                  400                 12.88
1204 Tỉnh Hà Tĩnh 30041 THPT Lê Quý Đôn                  280                 12.72
1226 Tỉnh Hà Tĩnh 30027 THPT Lê Hữu Trác                  286                 12.69
1239 Tỉnh Hà Tĩnh 30004 THPT Kỳ Lâm                  147                 12.67
1278 Tỉnh Hà Tĩnh 30028 THPT Lý Chính Thắng                  164                 12.58
1293 Tỉnh Hà Tĩnh 30022 THPT Hàm Nghi                  251                 12.53
1909 Tỉnh Hà Tĩnh 30044 THPT Nguyễn Thị Bích Châu                    51                 10.83
1992 Tỉnh Hà Tĩnh 30051 THPT Hồng Lam                    72                 10.60
2088 Tỉnh Hà Tĩnh 30053 THPT Nguyễn Đình Liễn                    46                 10.29
2131 Tỉnh Hà Tĩnh 30048 THPT Nguyễn Đổng Chi                  128                 10.12
2246 Tỉnh Hà Tĩnh 30058 THPT Thành Sen                  200                    9.67
2544 Tỉnh Hà Tĩnh 30055 THPT Gia Phố                    72                    7.93
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo