Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hải Dương


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,104
Dung lượng: 2.4MB
Số lần xem: 1,907
Hải Dương
Dung lượng: 2.4MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
17 Tỉnh Hải Dương 21013 THPT Nguyễn Trãi                         471             20.93
92 Tỉnh Hải Dương 21030 THPT Tứ Kỳ                         631             17.95
96 Tỉnh Hải Dương 21033 THPT Đoàn Thượng                         280             17.91
99 Tỉnh Hải Dương 21022 THPT Thanh Hà                         671             17.88
101 Tỉnh Hải Dương 21032 THPT Gia Lộc                         634             17.83
114 Tỉnh Hải Dương 21014 THPT Hồng Quang                         744             17.55
125 Tỉnh Hải Dương 21039 THPT Bình Giang                         454             17.41
145 Tỉnh Hải Dương 21034 THPT Ninh Giang                         656             17.10
150 Tỉnh Hải Dương 21029 THPT Phúc Thành                         363             16.98
160 Tỉnh Hải Dương 21018 THPT Chí Linh                         509             16.86
162 Tỉnh Hải Dương 21025 THPT Kim Thành                         537             16.83
165 Tỉnh Hải Dương 21020 THPT Nam Sách                         615             16.77
176 Tỉnh Hải Dương 21036 THPT Thanh Miện                         501             16.65
189 Tỉnh Hải Dương 21024 THPT Hà Bắc                         331             16.49
199 Tỉnh Hải Dương 21038 THPT Cẩm Giàng                         444             16.38
215 Tỉnh Hải Dương 21035 THPT Quang Trung                         370             16.23
235 Tỉnh Hải Dương 21028 THPT Nhị Chiểu                         359             16.04
237 Tỉnh Hải Dương 21027 THPT Kinh Môn                         503             16.02
261 Tỉnh Hải Dương 21042 THPT Tuệ Tĩnh                         264             15.88
287 Tỉnh Hải Dương 21037 THPT Thanh Miện II                         268             15.76
306 Tỉnh Hải Dương 21026 THPT Đồng Gia                         169             15.68
324 Tỉnh Hải Dương 21019 THPT Phả Lại                         241             15.60
337 Tỉnh Hải Dương 21031 THPT Cầu Xe                         264             15.51
446 Tỉnh Hải Dương 21023 THPT Hà Đông                         196             14.98
501 Tỉnh Hải Dương 21016 THPT Hoàng Văn Thụ                         331             14.78
534 Tỉnh Hải Dương 21074 THPT Bến Tắm                         194             14.66
732 Tỉnh Hải Dương 21017 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm                         386             14.02
758 Tỉnh Hải Dương 21044 THPT Hưng Đạo                         181             13.94
798 Tỉnh Hải Dương 21040 THPT Kẻ Sặt                         236             13.82
824 Tỉnh Hải Dương 21077 THPT Trần Quang Khải                           32             13.73
843 Tỉnh Hải Dương 21081 THPT Marie Curie                           97             13.68
900 Tỉnh Hải Dương 21058 TT GDTX Kinh Môn                           49             13.47
957 Tỉnh Hải Dương 21051 THPT Kinh Môn II                         305             13.34
1011 Tỉnh Hải Dương 21015 THPT Nguyễn Du                         256             13.17
1036 Tỉnh Hải Dương 21052 THPT Thanh Miện III                         214             13.11
1156 Tỉnh Hải Dương 21021 THPT Mạc Đĩnh Chi                         180             12.83
1229 Tỉnh Hải Dương 21047 THPT Gia Lộc II                         238             12.69
1246 Tỉnh Hải Dương 21054 THPT Đường An                         235             12.65
1425 Tỉnh Hải Dương 21049 THPT Kim Thành II                         172             12.18
1441 Tỉnh Hải Dương 21072 THPT Tứ Kỳ II                           73             12.14
1450 Tỉnh Hải Dương 21048 THPT Thanh Bình                         267             12.12
1472 Tỉnh Hải Dương 21046 THPT Nam Sách II                         187             12.07
1513 Tỉnh Hải Dương 21078 THPT Quang Thành                         154             11.96
1531 Tỉnh Hải Dương 21045 THPT Khúc Thừa Dụ                         181             11.93
1572 Tỉnh Hải Dương 21083 CĐ nghề Hải Dương                           57             11.83
1618 Tỉnh Hải Dương 21041 THPT Thành Đông                           32             11.74
1783 Tỉnh Hải Dương 21053 THPT Cẩm Giàng II                         187             11.27
1813 Tỉnh Hải Dương 21050 THPT Ninh Giang II                           44             11.18
1863 Tỉnh Hải Dương 21043 THPT Trần Phú                         129             11.02
2032 Tỉnh Hải Dương 21080 THPT Lương Thế Vinh                         128             10.47
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo