Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hậu Giang


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,118
Dung lượng: 752.5kB
Số lần xem: 1,937
Hậu Giang
Dung lượng: 752.5kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
90 Tỉnh Hậu Giang 64039 THPT chuyên Vị Thanh                    254            17.98
464 Tỉnh Hậu Giang 64017 THPT Tân Long                    163            14.91
736 Tỉnh Hậu Giang 64040 THPT Lê Quý Đôn                    409            14.01
1111 Tỉnh Hậu Giang 64013 THPT Tầm Vu 1                    281            12.93
1313 Tỉnh Hậu Giang 64027 THPT Lê Hồng Phong                    128            12.48
1340 Tỉnh Hậu Giang 64036 THPT Hòa An                      69            12.41
1360 Tỉnh Hậu Giang 64014 THPT Tầm Vu 2                    451            12.33
1367 Tỉnh Hậu Giang 64005 THPT Long Mỹ                    708            12.33
1369 Tỉnh Hậu Giang 64012 THPT Ngã Sáu                    217            12.32
1416 Tỉnh Hậu Giang 64006 THPT Tây Đô                      91            12.20
1482 Tỉnh Hậu Giang 64015 THPT Tầm Vu 3                    314            12.04
1544 Tỉnh Hậu Giang 64010 THPT Cây Dương                    307            11.90
1566 Tỉnh Hậu Giang 64002 THPT Vị Thanh                    407            11.84
1573 Tỉnh Hậu Giang 64009 THPT Lương Thế Vinh                    279            11.83
1632 Tỉnh Hậu Giang 64041 THPT Trường Long Tây                    125            11.71
1654 Tỉnh Hậu Giang 64026 THPT Tân Phú                    113            11.64
1699 Tỉnh Hậu Giang 64038 THPT Phú Hữu                    186            11.49
1760 Tỉnh Hậu Giang 64037 THPT Lương Tâm                    115            11.31
1811 Tỉnh Hậu Giang 64004 THPT Vị Thủy                    284            11.18
1815 Tỉnh Hậu Giang 64028 THPT Chiêm Thành Tấn                    179            11.16
2191 Tỉnh Hậu Giang 64025 Phổ thông Dân tộc nội trú                      60              9.89
2219 Tỉnh Hậu Giang 64011 THPT Nguyễn Minh Quang                    332              9.76
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo