Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hòa Bình


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,112
Dung lượng: 491.4kB
Số lần xem: 1,802
Hòa Bình
Dung lượng: 491.4kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
95 Tỉnh Hòa Bình 23012 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ                     552               17.93
410 Tỉnh Hòa Bình 23016 Phổ thông Dân tộc nội trú                     186               15.15
626 Tỉnh Hòa Bình 23034 THPT Kim Bôi                     137               14.34
719 Tỉnh Hòa Bình 23038 THPT Lạc Thuỷ A                     153               14.04
881 Tỉnh Hòa Bình 23048 THPT Quyết Thắng                        31               13.55
1141 Tỉnh Hòa Bình 23037 THPT Thanh Hà                        44               12.86
1149 Tỉnh Hòa Bình 23041 THPT Yên Thuỷ A                     136               12.84
1253 Tỉnh Hòa Bình 23025 THPT Lạc Sơn                     129               12.64
1396 Tỉnh Hòa Bình 23022 THPT Tân Lạc                     111               12.25
1414 Tỉnh Hòa Bình 23047 THPT Yên Thuỷ C                        70               12.20
1480 Tỉnh Hòa Bình 23030 THPT Lương Sơn                     309               12.05
1494 Tỉnh Hòa Bình 23039 THPT Lạc Thuỷ B                     140               12.01
1586 Tỉnh Hòa Bình 23015 THPT Công Nghiệp                     359               11.81
1743 Tỉnh Hòa Bình 23035 THPT 19/5                        68               11.37
1818 Tỉnh Hòa Bình 23052 THPT  Sào Báy                        39               11.16
1831 Tỉnh Hòa Bình 23036 THPT Cù Chính Lan                     115               11.13
1890 Tỉnh Hòa Bình 23026 THPT Cộng Hoà                        41               10.90
1936 Tỉnh Hòa Bình 23043 THPT Cao Phong                        74               10.77
1987 Tỉnh Hòa Bình 23028 THPT Kỳ Sơn                        59               10.61
2035 Tỉnh Hòa Bình 23013 THPT Lạc Long Quân                     195               10.46
2081 Tỉnh Hòa Bình 23018 THPT Đà Bắc                        91               10.32
2135 Tỉnh Hòa Bình 23033 THPT Nam Lương Sơn                        83               10.11
2163 Tỉnh Hòa Bình 23023 THPT  Mường Bi                        32               10.01
2169 Tỉnh Hòa Bình 23040 THPT Lạc Thuỷ C                        30                 9.98
2379 Tỉnh Hòa Bình 23031 THPT Nguyễn Trãi                        59                 9.14
2391 Tỉnh Hòa Bình 23020 THPT Mai Châu A                        80                 9.07
2524 Tỉnh Hòa Bình 23017 THPT Ngô Quyền                        47                 8.19
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo