Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hưng Yên


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,209
Dung lượng: 1.9MB
Số lần xem: 1,920
Hưng Yên
Dung lượng: 1.9MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
32 Tỉnh Hưng Yên 22011 THPT chuyên tỉnh Hưng Yên                  446             20.37
185 Tỉnh Hưng Yên 22040 THPT Trần Hưng Đạo                  272             16.55
249 Tỉnh Hưng Yên 22057 THPT Văn Giang                  759             15.94
280 Tỉnh Hưng Yên 22041 THPT Hoàng Hoa Thám                  199             15.78
299 Tỉnh Hưng Yên 22060 THPT Dương Quảng Hàm                  603             15.72
302 Tỉnh Hưng Yên 22027 THPT Khoái Châu                  514             15.71
327 Tỉnh Hưng Yên 22045 THPT Phù Cừ                  503             15.59
365 Tỉnh Hưng Yên 22028 THPT Nam Khoái Châu                  510             15.34
375 Tỉnh Hưng Yên 22049 THPT Mỹ Hào                  676             15.29
411 Tỉnh Hưng Yên 22020 THPT Ân Thi                  528             15.14
414 Tỉnh Hưng Yên 22017 THPT Đức Hợp                  353             15.13
421 Tỉnh Hưng Yên 22032 THPT Trần Quang Khải                  464             15.11
423 Tỉnh Hưng Yên 22016 THPT Kim Động                  427             15.09
426 Tỉnh Hưng Yên 22035 THPT Triệu Quang Phục                  407             15.08
441 Tỉnh Hưng Yên 22050 THPT Nguyễn Thiện Thuật                  408             15.01
450 Tỉnh Hưng Yên 22034 THPT Yên Mỹ                  531             14.97
467 Tỉnh Hưng Yên 22039 THPT Tiên Lữ                  524             14.91
491 Tỉnh Hưng Yên 22054 THPT Trưng Vương                  488             14.82
554 Tỉnh Hưng Yên 22046 THPT Nam Phù Cừ                  200             14.59
573 Tỉnh Hưng Yên 22053 THPT Văn Lâm                  585             14.50
577 Tỉnh Hưng Yên 22021 THPT Ng Trung Ngạn                  387             14.49
743 Tỉnh Hưng Yên 22079 THPT Nguyễn Siêu                  509             13.99
783 Tỉnh Hưng Yên 22012 THPT TP Hưng Yên                  445             13.86
887 Tỉnh Hưng Yên 22073 THPT Nghĩa Dân                  169             13.52
949 Tỉnh Hưng Yên 22076 THPT Minh Châu                  387             13.36
991 Tỉnh Hưng Yên 22026 THPT Phạm Ngũ Lão                  285             13.23
2114 Tỉnh Hưng Yên 22033 THPT Phùng Hưng                  110             10.16
2194 Tỉnh Hưng Yên 22082 THPT Nguyễn Công Hoan                    66               9.88
2212 Tỉnh Hưng Yên 22058 TT GDTX Văn Giang                    99               9.81
2259 Tỉnh Hưng Yên 22038 THPT Hồng Bàng                    35               9.64
2281 Tỉnh Hưng Yên 22081 THPT Hùng Vương                  104               9.50
2343 Tỉnh Hưng Yên 22075 THPT Nguyễn Du                    82               9.31
2344 Tỉnh Hưng Yên 22015 THPT Tô Hiệu                    44               9.31
2351 Tỉnh Hưng Yên 22077 THPT Hồng Đức                    58               9.25
2433 Tỉnh Hưng Yên 22078 THPT Quang Trung                    37               8.89
2456 Tỉnh Hưng Yên 22025 THPT Lê Quỹ Đôn                    55               8.75
2509 Tỉnh Hưng Yên 22029 TTGDTX Khoái Châu                    64               8.38
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo