Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Khánh Hòa


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,209
Dung lượng: 1.2MB
Số lần xem: 2,959
Khánh Hòa
Dung lượng: 1.2MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
19 Tỉnh Khánh Hòa 41017 THPT chuyên Lê Quí Đôn                    380                  20.83
100 Tỉnh Khánh Hòa 41015 THPT Lý Tự Trọng                    848                  17.85
140 Tỉnh Khánh Hòa 41012 THPT Nguyễn Trãi                    569                  17.19
231 Tỉnh Khánh Hòa 41030 THPT Phan Bội Châu                    566                  16.07
238 Tỉnh Khánh Hòa 41041 THPT Ngô Gia Tự                    423                  16.02
326 Tỉnh Khánh Hòa 41009 THPT Huỳnh Thúc Kháng                    475                  15.59
379 Tỉnh Khánh Hòa 41029 THPT Trần Bình Trọng                    413                  15.27
388 Tỉnh Khánh Hòa 41016 THPT Nguyễn Văn Trỗi                    491                  15.25
395 Tỉnh Khánh Hòa 41024 THPT Hoàng Hoa Thám                    477                  15.22
625 Tỉnh Khánh Hòa 41018 THPT Hà Huy Tập                    134                  14.34
759 Tỉnh Khánh Hòa 41043 THPT Nguyễn TháiHọc                    279                  13.93
764 Tỉnh Khánh Hòa 41045 THPT Tôn Đức Thắng                      74                  13.92
766 Tỉnh Khánh Hòa 41019 THPT Hoàng Văn Thụ                    255                  13.91
801 Tỉnh Khánh Hòa 41010 THPT Tô Văn  Ơn                    175                  13.82
859 Tỉnh Khánh Hòa 41049 THPT Đoàn Thị Điểm                      89                  13.62
979 Tỉnh Khánh Hòa 41038 THPT Nguyễn Chí Thanh                    225                  13.27
1024 Tỉnh Khánh Hòa 41013 THPT Trần Quý Cáp                    184                  13.13
1274 Tỉnh Khánh Hòa 41048 THPT Lê Hồng Phong                    104                  12.59
1317 Tỉnh Khánh Hòa 41040 THPT Lạc Long Quân                      42                  12.47
1435 Tỉnh Khánh Hòa 41021 THPT iSchool Nha Trang                    281                  12.15
1452 Tỉnh Khánh Hòa 41042 Cấp2,3 Khánh Sơn                      61                  12.12
1608 Tỉnh Khánh Hòa 41014 THPT  Trần Cao Vân                    157                  11.76
1667 Tỉnh Khánh Hòa 41028 THPT  Trần Hưng Đạo                    210                  11.59
1791 Tỉnh Khánh Hòa 41039 PT Dân tộc Nội trú tỉnh KH                      42                  11.25
2113 Tỉnh Khánh Hòa 41047 Hệ GDTX tại THPT Ngô Gia Tự                      41                  10.18
2161 Tỉnh Khánh Hòa 41022 THPT-DL Nguyễn Thiện Thuật                      50                  10.01
2222 Tỉnh Khánh Hòa 41027 THPT  Nguyễn Huệ                    137                    9.75
2316 Tỉnh Khánh Hòa 41011 THPT Nguyễn Thị Minh Khai                      68                    9.39
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo