Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Kiên Giang


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,231
Dung lượng: 1.5MB
Số lần xem: 1,879
Kiên Giang
Dung lượng: 1.5MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
82 Tỉnh Kiên Giang 54002 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt                      524               18.35
639 Tỉnh Kiên Giang 54001 THPT Nguyễn Trung Trực                      856               14.29
889 Tỉnh Kiên Giang 54020 THPT An Thới                      298               13.51
910 Tỉnh Kiên Giang 54007 THPT Kiên Lương                      384               13.45
1133 Tỉnh Kiên Giang 54019 THPT Phú Quốc                      331               12.87
1202 Tỉnh Kiên Giang 54011 THPT Thạnh Đông                      484               12.73
1258 Tỉnh Kiên Giang 54080 THPT Dương Đông                      214               12.62
1267 Tỉnh Kiên Giang 54017 THPT An Minh                      216               12.60
1273 Tỉnh Kiên Giang 54008 THPT Hòn Đất                      334               12.59
1301 Tỉnh Kiên Giang 54009 THPT Tân Hiệp                      681               12.51
1327 Tỉnh Kiên Giang 54071 THPT Nguyễn Hùng Hiệp                        36               12.44
1343 Tỉnh Kiên Giang 54062 THPT Phan Thị Ràng                        37               12.41
1349 Tỉnh Kiên Giang 54018 THPT Vĩnh Thuận                      417               12.37
1384 Tỉnh Kiên Giang 54065 THPT Vĩnh Thắng                        95               12.27
1419 Tỉnh Kiên Giang 54006 THPT Hà Tiên                      251               12.19
1421 Tỉnh Kiên Giang 54055 THPT Bình Sơn                      118               12.18
1424 Tỉnh Kiên Giang 54003 THPT Nguyễn Hùng Sơn                      669               12.18
1473 Tỉnh Kiên Giang 54063 THPT Hoà Hưng                      162               12.06
1485 Tỉnh Kiên Giang 54040 THPT Long Thạnh                      132               12.03
1538 Tỉnh Kiên Giang 54054 THPT Thoại Ngọc Hầu                      108               11.91
1551 Tỉnh Kiên Giang 54014 THPT Giồng Riềng                      373               11.88
1588 Tỉnh Kiên Giang 54078 THPT Vĩnh Hoà                        48               11.81
1624 Tỉnh Kiên Giang 54015 THPT Gò Quao                      154               11.71
1647 Tỉnh Kiên Giang 54072 THPT Thới Quản                        56               11.67
1663 Tỉnh Kiên Giang 54013 THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh                      160               11.60
1664 Tỉnh Kiên Giang 54075 THPT Thạnh Tây                        39               11.60
1708 Tỉnh Kiên Giang 54077 THPT Nam Thái Sơn                        57               11.46
1720 Tỉnh Kiên Giang 54059 THPT Nguyễn Văn Xiện                        69               11.44
1739 Tỉnh Kiên Giang 54016 THPT An Biên                      311               11.38
1862 Tỉnh Kiên Giang 54038 THPT Sóc Sơn                      188               11.02
1868 Tỉnh Kiên Giang 54039 THPT Hòa Thuận                      109               10.98
1878 Tỉnh Kiên Giang 54042 THPT Đông Thái                      113               10.93
1910 Tỉnh Kiên Giang 54058 THPT U Minh Thượng                        97               10.83
1958 Tỉnh Kiên Giang 54057 THPT Thạnh Lộc                        49               10.70
1986 Tỉnh Kiên Giang 54064 THPT Định An                        93               10.62
2007 Tỉnh Kiên Giang 54069 THPT Bàn Tân Định                      142               10.54
2042 Tỉnh Kiên Giang 54056 THPT Cây Dương                      122               10.45
2054 Tỉnh Kiên Giang 54076 THPT Ba Hòn                        66               10.40
2083 Tỉnh Kiên Giang 54073 THPT Minh Thuận                        93               10.31
2156 Tỉnh Kiên Giang 54060 THPT Vĩnh Bình Bắc                        43               10.03
2195 Tỉnh Kiên Giang 54012 THPT Châu Thành                      405                 9.88
2234 Tỉnh Kiên Giang 54082 Phổ thông Đức Trí                        31                 9.72
2276 Tỉnh Kiên Giang 54041 THPT Phó Cơ Điều                        46                 9.55
2304 Tỉnh Kiên Giang 54061 THPT Ngô Sỹ Liên                      138                 9.43
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo