Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Kon Tum


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,174
Dung lượng: 463.6kB
Số lần xem: 2,127
Kon Tum
Dung lượng: 463.6kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
41 Tỉnh KonTum 36003 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành                    280               19.72
193 Tỉnh KonTum 36030 THPT Trần Quốc Tuấn                    236               16.42
205 Tỉnh KonTum 36001 THPT Kon Tum                    649               16.31
458 Tỉnh KonTum 36032 THPT Nguyễn Du                    102               14.94
463 Tỉnh KonTum 36027 THPT Nguyễn Trãi                    237               14.91
870 Tỉnh KonTum 36002 PT DTNT tỉnh                       69               13.57
1039 Tỉnh KonTum 36026 THPT Nguyễn Văn Cừ                    135               13.10
1305 Tỉnh KonTum 36034 THPT Quang Trung                    112               12.50
1370 Tỉnh KonTum 36035 THPT Chu Văn An                       44               12.32
1401 Tỉnh KonTum 36020 THPT Duy Tân                    359               12.23
1415 Tỉnh KonTum 36046 THPT Phan Bội Châu                       42               12.20
1610 Tỉnh KonTum 36024 PT DTNT H. Kon Rẫy                       46               11.76
1635 Tỉnh KonTum 36025 THPT Lê Lợi                    188               11.70
1950 Tỉnh KonTum 36006 PT DTNT H. Đắk Hà                       42               10.73
2073 Tỉnh KonTum 36041 THPT Trường Chinh                       83               10.35
2086 Tỉnh KonTum 36036 THPT Ngô Mây                       88               10.29
2142 Tỉnh KonTum 36022 PT DTNT H. Đăk Glei                       34               10.08
2147 Tỉnh KonTum 36007 PT DTNT H. Đắk Tô                       30               10.07
2284 Tỉnh KonTum 36033 THPT Lương Thế Vinh                       67                 9.50
2457 Tỉnh KonTum 36005 PT DTNT H. Sa Thầy                       36                 8.75
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo