Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Lai Châu


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,175
Dung lượng: 195.5kB
Số lần xem: 2,175
Lai Châu
Dung lượng: 195.5kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
638 Tỉnh Lai Châu 7001 THPT chuyên Lê Quý Đôn                     204             14.29
1116 Tỉnh Lai Châu 7017 THPT Tân uyên                       91             12.92
1644 Tỉnh Lai Châu 7014 THPT Than Uyên                     105             11.68
1682 Tỉnh Lai Châu 7009 THPT Mường So                       65             11.55
1904 Tỉnh Lai Châu 7004 THPT DT Nội trú Tỉnh                       74             10.85
1998 Tỉnh Lai Châu 7006 THPT Bình Lư                       91             10.58
2020 Tỉnh Lai Châu 7015 THPT Mường Than                       42             10.50
2329 Tỉnh Lai Châu 7002 THPT Thị xã Lai Châu                       92                9.37
2354 Tỉnh Lai Châu 7012 THPT Mường Tè                       69                9.24
2414 Tỉnh Lai Châu 7010 THPT Sìn Hồ                       67                9.00
2464 Tỉnh Lai Châu 7003 THPT Quyết Thắng                       47                8.71
2529 Tỉnh Lai Châu 7021 THPT Dân tộc nội trú Ka Lăng                       43                8.10
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo