Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Lâm Đồng


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,263
Dung lượng: 2.4MB
Số lần xem: 2,199
Lâm Đồng
Dung lượng: 2.4MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
39 Tỉnh Lâm Đồng 42008 THPT chuyên Thăng Long -Đà lạt                 464             20.05
91 Tỉnh Lâm Đồng 42026 THPT Bảo Lộc                 749             17.96
171 Tỉnh Lâm Đồng 42002 THPT Trần Phú -Đà Lạt                 525             16.70
191 Tỉnh Lâm Đồng 42018 THPT Đức Trọng                 697             16.44
218 Tỉnh Lâm Đồng 42003 THPT Bùi Thị Xuân                 647             16.18
348 Tỉnh Lâm Đồng 42015 THPT Đơn Dương                 293             15.42
364 Tỉnh Lâm Đồng 42021 Trường  THPT Di Linh                 671             15.34
442 Tỉnh Lâm Đồng 42006 THPT Đống Đa                 209             15.00
459 Tỉnh Lâm Đồng 42041 THPT Lê Hồng Phong                 496             14.94
602 Tỉnh Lâm Đồng 42034 Trường  THPT Cát Tiên                 180             14.42
631 Tỉnh Lâm Đồng 42036 THPT Lâm Hà                 505             14.32
636 Tỉnh Lâm Đồng 42043 THPT Tân Hà -Lâm Hà                 302             14.29
686 Tỉnh Lâm Đồng 42046 THPT Lê Thị Pha -Bảo Lộc                 224             14.16
708 Tỉnh Lâm Đồng 42014 THPT Hùng Vương                 255             14.07
765 Tỉnh Lâm Đồng 42045 THPT BC Nguyễn Du -Bảo Lộc                 518             13.92
790 Tỉnh Lâm Đồng 42030 THPT Đạ Huoai                 156             13.85
876 Tỉnh Lâm Đồng 42027 THPT Lộc Thanh                 339             13.55
911 Tỉnh Lâm Đồng 42032 THPT Đạ Tẻh                 297             13.44
972 Tỉnh Lâm Đồng 42042 THPT Đạmri -Đạ Huoai                 153             13.28
997 Tỉnh Lâm Đồng 42048 THPT Lộc Thành -Bảo Lâm                 267             13.21
1008 Tỉnh Lâm Đồng 42024 THPT Bảo Lâm                 521             13.18
1031 Tỉnh Lâm Đồng 42044 THPT Gia Viễn-Cát Tiên                   78             13.12
1047 Tỉnh Lâm Đồng 42049 THPT Lộc An -Bảo Lâm                 311             13.08
1051 Tỉnh Lâm Đồng 42037 THPT Thăng Long -Lâm Hà                 307             13.06
1172 Tỉnh Lâm Đồng 42012 Trường Hermann Gmeiner                 149             12.79
1187 Tỉnh Lâm Đồng 42011 THPT Tây Sơn                 474             12.76
1288 Tỉnh Lâm Đồng 42056 THPT Nguyễn Viết Xuân                 204             12.56
1377 Tỉnh Lâm Đồng 42059 THPT  Quang Trung -Cát Tiên                 156             12.29
1432 Tỉnh Lâm Đồng 42052 THPT Nguyễn Thái Bình                 400             12.15
1433 Tỉnh Lâm Đồng 42079 THPT Huỳnh Thúc Kháng                   93             12.15
1479 Tỉnh Lâm Đồng 42005 THPT Xuân Trường                 171             12.05
1491 Tỉnh Lâm Đồng 42051 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm                 146             12.02
1536 Tỉnh Lâm Đồng 42077 THPT Tà Nung-Đà Lạt                   40             11.91
1587 Tỉnh Lâm Đồng 42004 THPT Chi Lăng                 415             11.81
1639 Tỉnh Lâm Đồng 42050 THPT Chu Văn An-Đức Trọng                 241             11.69
1651 Tỉnh Lâm Đồng 42094 THPT Phan Đình Phùng                   43             11.66
1681 Tỉnh Lâm Đồng 42072 THPT Hoàng Hoa Thám                 168             11.56
1802 Tỉnh Lâm Đồng 42055 THPT Próh -Đơn Dương                 250             11.21
1903 Tỉnh Lâm Đồng 42007 THPT DTNT Tỉnh                 171             10.86
1925 Tỉnh Lâm Đồng 42019 THPT Lương Thế Vinh                 297             10.79
1943 Tỉnh Lâm Đồng 42053 THPT Lang Biang                   63             10.75
1944 Tỉnh Lâm Đồng 42060 THPT Lê Lợi -Đơn Dương                 136             10.75
2015 Tỉnh Lâm Đồng 42071 THPT Lộc Phát - Bảo Lộc                 111             10.51
2077 Tỉnh Lâm Đồng 42022 THPT Phan Bội Châu                 413             10.33
2087 Tỉnh Lâm Đồng 42078 THPT Yersin -Đà Lạt                 247             10.29
2099 Tỉnh Lâm Đồng 42047 THPT  Nguyễn Tri Phương                 193             10.21
2118 Tỉnh Lâm Đồng 42073 THPT Nguyễn Huệ - Di Linh                   81             10.15
2172 Tỉnh Lâm Đồng 42063 THPT Bá Thiên - Bảo Lộc                 129               9.97
2189 Tỉnh Lâm Đồng 42016 THCS & THPT Ngô Gia Tự                   82               9.90
2208 Tỉnh Lâm Đồng 42039 TT GDTX Đà Lạt                   39               9.81
2228 Tỉnh Lâm Đồng 42076 THPT Nguyễn Chí Thanh - Đam Rông                 119               9.73
2255 Tỉnh Lâm Đồng 42084 THCS&THPT DTNT Liên H. phía Nam                   34               9.65
2277 Tỉnh Lâm Đồng 42062 THPT Lê Quý Đôn -Đạ Tẻh                   89               9.54
2286 Tỉnh Lâm Đồng 42061 THPT Lê Quý Đôn -Lâm Hà                 180               9.49
2372 Tỉnh Lâm Đồng 42081 THPT Hòa Ninh  Di Linh                 113               9.17
2422 Tỉnh Lâm Đồng 42040 TT GDTX Lâm Đồng                   79               8.95
2424 Tỉnh Lâm Đồng 42054 THPT Đạ Tông                   70               8.93
2498 Tỉnh Lâm Đồng 42010 THPT Phù Đổng                 105               8.45
2577 Tỉnh Lâm Đồng 42058 TT GDTX Bảo Lâm                   32               7.33
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo