Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Lào Cai


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,110
Dung lượng: 602kB
Số lần xem: 1,842
Lào Cai
Dung lượng: 602kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
43 Tỉnh Lào Cai 8010 THPT Chuyên tỉnh Lào Cai                      419             19.70
260 Tỉnh Lào Cai 8015 THPT DTNT tỉnh                      132             15.88
499 Tỉnh Lào Cai 8037 PTDT nội trú THCS và THPT H.Bắc Hà                        47             14.78
516 Tỉnh Lào Cai 8011 THPT số 1 Tp Lào Cai                      495             14.73
1004 Tỉnh Lào Cai 8012 THPT số 2 T.p Lào Cai                      310             13.18
1126 Tỉnh Lào Cai 8018 THPT Số 1 Bát Xát                      171             12.89
1137 Tỉnh Lào Cai 8025 THPT số 1 Bảo Yên                      179             12.86
1139 Tỉnh Lào Cai 8021 THPT số 3 Bảo Thắng                      101             12.86
1175 Tỉnh Lào Cai 8020 THPT số 2 Bảo Thắng                      159             12.78
1199 Tỉnh Lào Cai 8019 THPT số 1 Bảo Thắng                      310             12.73
1422 Tỉnh Lào Cai 8024 THPT số 2 Văn Bàn                        76             12.18
1507 Tỉnh Lào Cai 8026 THPT số 2 Bảo Yên                        85             11.98
1617 Tỉnh Lào Cai 8029 THPT số 2 Mường Khương                        81             11.74
1658 Tỉnh Lào Cai 8013 THPT số 3 Tp Lào Cai                      236             11.62
1722 Tỉnh Lào Cai 8022 THPT Số 1 Sa Pa                      117             11.44
1779 Tỉnh Lào Cai 8027 THPT số 1 Bắc Hà                      158             11.28
1784 Tỉnh Lào Cai 8023 THPT số 1 Văn Bàn                      147             11.27
1805 Tỉnh Lào Cai 8031 THPT số 2 Bắc Hà                        69             11.20
1935 Tỉnh Lào Cai 8014 THPT số 4 Tp Lào Cai                        60             10.77
2094 Tỉnh Lào Cai 8035 THPT Số 2 Bát Xát                        52             10.26
2101 Tỉnh Lào Cai 8036 THPT số 4 Văn Bàn                        39             10.21
2215 Tỉnh Lào Cai 8028 THPT số 1 Mường Khương                        73                9.80
2356 Tỉnh Lào Cai 8017 THPT Số 1 Si Ma Cai                        54                9.23
2487 Tỉnh Lào Cai 8016 TTKT-TH-HN-DN&GDTX tỉnh                        33                8.58
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo