Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Nam Định


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,081
Dung lượng: 2.8MB
Số lần xem: 1,889
Nam Định
Dung lượng: 2.8MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
4 Tỉnh Nam Định 25002 THPT chuyên Lê Hồng Phong                   681            21.98
81 Tỉnh Nam Định 25075 THPT A Hải Hậu                   925            18.40
89 Tỉnh Nam Định 25027 THPT Giao Thuỷ A                   855            17.98
104 Tỉnh Nam Định 25004 THPT Nguyễn Khuyến                   705            17.74
108 Tỉnh Nam Định 25021 THPT Xuân Trường B                   685            17.67
116 Tỉnh Nam Định 25062 THPT Lê Quý Đôn                   496            17.51
123 Tỉnh Nam Định 25051 THPT Lý Tự Trọng                   691            17.44
139 Tỉnh Nam Định 25003 THPT Trần Hưng Đạo                   771            17.20
142 Tỉnh Nam Định 25034 THPT Tống Văn Trân                   770            17.14
163 Tỉnh Nam Định 25028 THPT Giao Thuỷ B                   730            16.81
180 Tỉnh Nam Định 25077 THPT C Hải Hậu                   479            16.61
198 Tỉnh Nam Định 25068 THPT B Nghĩa Hưng                   574            16.38
217 Tỉnh Nam Định 25069 THPT C Nghĩa Hưng                   455            16.20
234 Tỉnh Nam Định 25067 THPT A Nghĩa Hưng                   755            16.05
236 Tỉnh Nam Định 25038 THPT Đại An                   393            16.03
250 Tỉnh Nam Định 25044 THPT Lương Thế Vinh                   337            15.92
251 Tỉnh Nam Định 25050 THPT Nam Trực                   614            15.92
271 Tỉnh Nam Định 25029 THPT Giao Thuỷ C                   496            15.83
274 Tỉnh Nam Định 25059 THPT Trực Ninh                   699            15.83
288 Tỉnh Nam Định 25046 THPT Nguyễn Đức Thuận                   285            15.76
297 Tỉnh Nam Định 25020 THPT Xuân Trường A                   709            15.73
300 Tỉnh Nam Định 25055 THPT Trần Văn Bảo                   362            15.71
303 Tỉnh Nam Định 25036 THPT Mỹ Tho                   540            15.70
311 Tỉnh Nam Định 25076 THPT B Hải Hậu                   373            15.65
332 Tỉnh Nam Định 25043 THPT Hoàng Văn Thụ                   527            15.53
340 Tỉnh Nam Định 25061 THPT Trực Ninh B                   437            15.50
358 Tỉnh Nam Định 25035 THPT Phạm Văn Nghị                   687            15.35
367 Tỉnh Nam Định 25006 THPT Nguyễn Huệ                   470            15.33
380 Tỉnh Nam Định 25045 THPT Nguyễn Bính                   313            15.27
400 Tỉnh Nam Định 25016 THPT Mỹ Lộc                   431            15.20
430 Tỉnh Nam Định 25084 THPT Vũ Văn Hiếu                   273            15.05
431 Tỉnh Nam Định 25022 THPT Xuân Trường C                   446            15.05
522 Tỉnh Nam Định 25079 THPT Thịnh Long                   231            14.70
673 Tỉnh Nam Định 25060 THPT Nguyễn Trãi                   484            14.21
754 Tỉnh Nam Định 25085 THPT Nghĩa Minh                   217            13.96
787 Tỉnh Nam Định 25031 THPT Quất Lâm                   339            13.85
1003 Tỉnh Nam Định 25080 THPT Trần Quốc Tuấn                   409            13.19
1021 Tỉnh Nam Định 25081 THPT An Phúc                   165            13.14
1080 Tỉnh Nam Định 25017 THPT Trần Văn Lan                   230            12.99
1186 Tỉnh Nam Định 25005 THPT Ngô Quyền                   420            12.76
1329 Tỉnh Nam Định 25071 THPT Trần Nhân Tông                   174            12.43
1448 Tỉnh Nam Định 25052 THPT Nguyễn Du                   352            12.12
1547 Tỉnh Nam Định 25024 THPT Nguyễn Trường Thuý                   188            11.90
1612 Tỉnh Nam Định 25054 THPT  Quang Trung                   238            11.75
1620 Tỉnh Nam Định 25030 THPT Thiên Trường                   230            11.73
1693 Tỉnh Nam Định 25041 THPT Lý Nhân Tông                   135            11.51
1833 Tỉnh Nam Định 25023 THPT Cao Phong                   115            11.12
1871 Tỉnh Nam Định 25078 THPT Tô Hiến Thành                   167            10.96
1898 Tỉnh Nam Định 25009 THPT  DL Trần Nhật Duật                   184            10.86
1918 Tỉnh Nam Định 25063 THPT  Đoàn Kết                      94            10.81
2065 Tỉnh Nam Định 25040 TTGDTX  B H. ý Yên                      76            10.37
2078 Tỉnh Nam Định 25037 THPT  ý Yên                   227            10.33
2098 Tỉnh Nam Định 25007 THPT Nguyễn Công Trứ                   280            10.22
2126 Tỉnh Nam Định 25053 THPT  Phan Bội Châu                      68            10.13
2184 Tỉnh Nam Định 25008 THPT  Trần Quang Khải                   109               9.93
2268 Tỉnh Nam Định 25070 THPT Nghĩa Hưng                   106               9.58
2273 Tỉnh Nam Định 25057 TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu                      30               9.56
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo