Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Nghệ An


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,193
Dung lượng: 1.3MB
Số lần xem: 1,811
Nghệ An
Dung lượng: 1.3MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
14 Tỉnh Nghệ An 29006 THPT Chuyên Phan Bội Châu                   520            21.21
20 Tỉnh Nghệ An 29007 Chuyên Toán ĐH Vinh                   531            20.76
103 Tỉnh Nghệ An 29002 THPT Huỳnh Thúc Kháng                   806            17.78
222 Tỉnh Nghệ An 29078 THPT Thanh Chương 1                   625            16.16
304 Tỉnh Nghệ An 29029 THPT Quỳnh Lưu 1                   660            15.69
305 Tỉnh Nghệ An 29056 THPT Diễn Châu 3                   577            15.69
312 Tỉnh Nghệ An 29068 THPT Đô Lương 1                   694            15.65
342 Tỉnh Nghệ An 29087 THPT Nam Đàn 1                   578            15.48
355 Tỉnh Nghệ An 29061 THPT Nguyễn Xuân Ôn                   589            15.39
362 Tỉnh Nghệ An 29014 THPT Cửa lò                   348            15.34
399 Tỉnh Nghệ An 29075 THPT Đặng Thúc Hứa                   344            15.20
422 Tỉnh Nghệ An 29067 THPT Đô Lương 3                   559            15.11
425 Tỉnh Nghệ An 29003 THPT Hà Huy Tập                   750            15.08
447 Tỉnh Nghệ An 29055 THPT Diễn Châu 2                   574            14.98
451 Tỉnh Nghệ An 29050 THPT Bắc Yên Thành                   468            14.97
462 Tỉnh Nghệ An 29034 THPT Hoàng Mai                   633            14.93
465 Tỉnh Nghệ An 29004 THPT Lê Viết Thuật                   689            14.91
480 Tỉnh Nghệ An 29092 THPT Lê Hồng Phong                   296            14.86
481 Tỉnh Nghệ An 29081 THPT Nguyễn Duy Trinh                   520            14.86
511 Tỉnh Nghệ An 29073 THPT Thanh Chương 3                   426            14.74
555 Tỉnh Nghệ An 29054 THPT Phan Đăng Lưu                   547            14.58
560 Tỉnh Nghệ An 29048 THPT Yên Thành 2                   375            14.57
571 Tỉnh Nghệ An 29088 THPT Nam Đàn 2                   254            14.51
592 Tỉnh Nghệ An 29057 THPT Diễn Châu 4                   466            14.45
618 Tỉnh Nghệ An 29128 THPT Đô Lương 4                   249            14.36
619 Tỉnh Nghệ An 29126 THPT Nghi Lộc 5                   235            14.36
630 Tỉnh Nghệ An 29082 THPT Nghi Lộc 2                   332            14.32
642 Tỉnh Nghệ An 29023 THPT Thái Hoà                   550            14.28
645 Tỉnh Nghệ An 29032 THPT Quỳnh Lưu 4                   337            14.28
647 Tỉnh Nghệ An 29062 THPT Diễn Châu 5                   451            14.27
659 Tỉnh Nghệ An 29089 THPT Kim Liên                   364            14.25
676 Tỉnh Nghệ An 29018 THPT Quỳ Hợp 1                   375            14.20
695 Tỉnh Nghệ An 29065 THPT Anh Sơn 2                   278            14.13
706 Tỉnh Nghệ An 29031 THPT Quỳnh Lưu 3                   466            14.08
712 Tỉnh Nghệ An 29049 THPT Phan Thúc Trực                   286            14.07
748 Tỉnh Nghệ An 29094 THPT Thái Lão                   363            13.97
806 Tỉnh Nghệ An 29030 THPT Quỳnh Lưu 2                   412            13.80
832 Tỉnh Nghệ An 29093 THPT Phạm Hồng Thái                   253            13.70
838 Tỉnh Nghệ An 29074 THPT Nguyễn Sỹ Sách                   299            13.69
855 Tỉnh Nghệ An 29064 THPT Anh Sơn 1                   511            13.64
862 Tỉnh Nghệ An 29008 THPT DTNT Tỉnh                   257            13.61
906 Tỉnh Nghệ An 29085 THPT Nghi Lộc 4                   307            13.46
907 Tỉnh Nghệ An 29127 THPT Nam yên Thành                   166            13.45
946 Tỉnh Nghệ An 29033 THPT Nguyễn Đức Mậu                   420            13.36
955 Tỉnh Nghệ An 29079 THPT Đặng Thai Mai                   408            13.34
976 Tỉnh Nghệ An 29125 THPT Nguyễn Trường Tộ                   143            13.27
980 Tỉnh Nghệ An 29052 THPT Yên Thành 3                   234            13.26
984 Tỉnh Nghệ An 29044 THPT Tân Kỳ                   451            13.25
1043 Tỉnh Nghệ An 29080 THPT Nghi Lộc 3                   380            13.09
1115 Tỉnh Nghệ An 29021 THPT Đông Hiếu                   264            12.92
1129 Tỉnh Nghệ An 29024 THPT 1/5                   289            12.88
1289 Tỉnh Nghệ An 29045 THPT DTNT Tân Kỳ                   372            12.56
1291 Tỉnh Nghệ An 29017 THPT  Quỳ Hợp 2                   337            12.55
1304 Tỉnh Nghệ An 29063 THPT Anh Sơn 3                   229            12.51
1319 Tỉnh Nghệ An 29069 THPT Đô Lương 2                   314            12.47
1406 Tỉnh Nghệ An 29026 THPT Cờ Đỏ                   252            12.23
1499 Tỉnh Nghệ An 29047 THPT Tân Kỳ 3                   263            12.00
1613 Tỉnh Nghệ An 29025 THPT Tây Hiếu Nghĩa Đàn                   297            11.75
1653 Tỉnh Nghệ An 29016 THPT Quỳ Châu                   266            11.64
1711 Tỉnh Nghệ An 29042 THPT Con Cuông                   284            11.46
1824 Tỉnh Nghệ An 29076 THPT Nguyễn Cảnh Chân, TTGDTX Th. Chương                   162            11.15
1853 Tỉnh Nghệ An 29011 THPT  Her Man                   180            11.06
2017 Tỉnh Nghệ An 29097 THPT Quế Phong                   185            10.51
2037 Tỉnh Nghệ An 29071 THPT  Đô Lương 1                      31            10.45
2050 Tỉnh Nghệ An 29005 THPT  Nguyễn Trường Tộ                   379            10.42
2092 Tỉnh Nghệ An 29040 THPT Tương Dương 2                      42            10.27
2107 Tỉnh Nghệ An 29072 THPT DL Đô Lương 2                      86            10.19
2134 Tỉnh Nghệ An 29099 THPT Cửa Lò 2                      70            10.11
2151 Tỉnh Nghệ An 29101 THPT DTNT Quỳ Hợp                   188            10.05
2235 Tỉnh Nghệ An 29123 THPT Cát ngạn                      67               9.71
2274 Tỉnh Nghệ An 29051 THPT Lê Doãn Nhã                   131               9.55
2288 Tỉnh Nghệ An 29102 THPT  Lý Tự Trọng                   113               9.48
2366 Tỉnh Nghệ An 29059 THPT Ngô Trí Hoà                   171               9.19
2385 Tỉnh Nghệ An 29129 THPT Nguyễn Du                      42               9.11
2387 Tỉnh Nghệ An 29039 THPT Tương Dương 1                   174               9.10
2395 Tỉnh Nghệ An 29027 THPT  Bắc Quỳnh Lưu                   131               9.06
2421 Tỉnh Nghệ An 29058 THPT Nguyễn Văn Tố                      50               8.96
2434 Tỉnh Nghệ An 29084 THPT Nguyễn Thức Tự                      60               8.88
2449 Tỉnh Nghệ An 29090 THPT  Sào Nam                      97               8.79
2463 Tỉnh Nghệ An 29098 THPT  Nguyễn Trãi                      60               8.71
2481 Tỉnh Nghệ An 29009 THPT  VTC                      64               8.61
2492 Tỉnh Nghệ An 29115 TTGDTX Diễn Châu                      49               8.53
2499 Tỉnh Nghệ An 29103 THPT  Quang Trung                      59               8.45
2518 Tỉnh Nghệ An 29037 THPT Kỳ Sơn                   260               8.30
2521 Tỉnh Nghệ An 29035 THPT Cù Chính Lan                      86               8.26
2542 Tỉnh Nghệ An 29010 THPT  Nguyễn Huệ                      41               7.96
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo