Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Ninh Bình


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,100
Dung lượng: 1.3MB
Số lần xem: 2,113
Ninh Bình
Dung lượng: 1.3MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
61 Tỉnh Ninh Bình 27011 THPT Chuyên Lương Văn Tụy                   572            18.99
84 Tỉnh Ninh Bình 27071 THPT Kim Sơn A                   457            18.17
117 Tỉnh Ninh Bình 27081 THPT Yên Khánh A                   574            17.51
124 Tỉnh Ninh Bình 27021 THPT Nguyễn Huệ                   408            17.42
182 Tỉnh Ninh Bình 27072 THPT Kim Sơn B                   376            16.59
259 Tỉnh Ninh Bình 27062 THPT Yên Mô B                   460            15.89
351 Tỉnh Ninh Bình 27051 THPT Hoa Lư A                   415            15.41
359 Tỉnh Ninh Bình 27073 THPT Bình Minh                   266            15.35
448 Tỉnh Ninh Bình 27061 THPT Yên Mô A                   377            14.97
460 Tỉnh Ninh Bình 27032 THPT Nho Quan B                   350            14.93
484 Tỉnh Ninh Bình 27041 THPT Gia Viễn A                   337            14.85
507 Tỉnh Ninh Bình 27013 THPT Trần Hưng Đạo                   404            14.75
633 Tỉnh Ninh Bình 27042 THPT Gia Viễn B                   403            14.30
656 Tỉnh Ninh Bình 27043 THPT Gia Viễn C                   177            14.25
662 Tỉnh Ninh Bình 27035 THPT Nho Quan C                   152            14.24
688 Tỉnh Ninh Bình 27031 THPT Nho Quan A                   217            14.15
810 Tỉnh Ninh Bình 27012 THPT Đinh Tiên Hoàng                   447            13.79
951 Tỉnh Ninh Bình 27082 THPT Yên Khánh B                   328            13.35
1203 Tỉnh Ninh Bình 27022 THPT Ngô Thì Nhậm                      82            12.73
1212 Tỉnh Ninh Bình 27083 THPT Vũ Duy Thanh                   196            12.71
1438 Tỉnh Ninh Bình 27064 THPT Tạ Uyên                      78            12.14
1535 Tỉnh Ninh Bình 27075 THPT Kim Sơn C                      64            11.91
1809 Tỉnh Ninh Bình 27033 THPT DT Nội Trú                      49            11.19
1927 Tỉnh Ninh Bình 27063 TTGDTX Yên Mô                      37            10.79
2105 Tỉnh Ninh Bình 27014 THPT Ninh Bình Bạc Liêu                   103            10.20
2122 Tỉnh Ninh Bình 27084 TTGDTX Yên Khánh                      34            10.14
2365 Tỉnh Ninh Bình 27015 THPT Nguyễn Công Trứ                      45               9.20
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo