Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Ninh Thuận


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,172
Dung lượng: 881kB
Số lần xem: 2,443
Ninh Thuận
Dung lượng: 881kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
72 Tỉnh Ninh Thuận 45017 THPT chuyên Lê Quí Đôn                   374            18.55
923 Tỉnh Ninh Thuận 45001 THPT Nguyễn Trãi                   849            13.41
1336 Tỉnh Ninh Thuận 45009 THPT Chu Văn An                   507            12.42
1363 Tỉnh Ninh Thuận 45003 THPT Ninh Hải                   250            12.33
1462 Tỉnh Ninh Thuận 45006 THPT Dân tộc nội trú Ninh Thuận                      96            12.09
1545 Tỉnh Ninh Thuận 45013 THPT Trường Chinh                   309            11.90
1575 Tỉnh Ninh Thuận 45002 THPT Nguyễn Du                   237            11.82
1705 Tỉnh Ninh Thuận 45023 THPT  Phan Chu Trinh                   106            11.47
1749 Tỉnh Ninh Thuận 45004 THPT An Phước                   494            11.35
2096 Tỉnh Ninh Thuận 45015 THPT Phạm Văn Đồng                   246            10.24
2111 Tỉnh Ninh Thuận 45020 THPT Nguyễn Văn Linh                   129            10.18
2127 Tỉnh Ninh Thuận 45016 THPT Tôn Đức Thắng                   236            10.13
2159 Tỉnh Ninh Thuận 45007 THPT Tháp Chàm                   391            10.02
2202 Tỉnh Ninh Thuận 45019 THPT Lê Duẩn                   119               9.83
2403 Tỉnh Ninh Thuận 45008 THPT  Ischool                   301               9.04
2501 Tỉnh Ninh Thuận 45022 THPT  Phan Bội Châu                      44               8.44
2550 Tỉnh Ninh Thuận 45005 TTGDTX Ninh Thuận                   111               7.89
2572 Tỉnh Ninh Thuận 45010 THPT Nguyễn Huệ                   170               7.55
2588 Tỉnh Ninh Thuận 45011 TT GDTX-DN-HN Ninh Phước                      30               6.78
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo