Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Phú Thọ


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,237
Dung lượng: 1.4MB
Số lần xem: 2,007
Phú Thọ
Dung lượng: 1.4MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
38 Tỉnh Phú Thọ 15001 Trường THPT Chuyên Hùng Vương                   590            20.07
158 Tỉnh Phú Thọ 15053 Trường THPT Thanh Thuỷ                   330            16.87
245 Tỉnh Phú Thọ 15022 Trường THPT Hạ Hoà                   246            15.97
318 Tỉnh Phú Thọ 15011 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ                   134            15.62
322 Tỉnh Phú Thọ 15044 Trường THPT Long Châu Sa                   504            15.60
323 Tỉnh Phú Thọ 15002 Trường THPT Việt Trì                   569            15.60
341 Tỉnh Phú Thọ 15023 Trường THPT Vĩnh Chân                   215            15.48
392 Tỉnh Phú Thọ 15029 Trường THPT Phương Xá                   242            15.24
413 Tỉnh Phú Thọ 15003 Trường THPT Công nghiệp Việt Trì                   328            15.13
466 Tỉnh Phú Thọ 15049 Trường THPT Tam Nông                   299            14.91
482 Tỉnh Phú Thọ 15039 Trường THPT Phù Ninh                   401            14.85
514 Tỉnh Phú Thọ 15015 Trường THPT Đoan Hùng                   356            14.74
548 Tỉnh Phú Thọ 15027 Trường THPT Cẩm Khê                   260            14.60
599 Tỉnh Phú Thọ 15010 Trường THPT Hùng Vương                   325            14.43
610 Tỉnh Phú Thọ 15054 Trường THPT Trung Nghĩa                   187            14.41
635 Tỉnh Phú Thọ 15045 Trường THPT Phong Châu                   383            14.30
702 Tỉnh Phú Thọ 15016 Trường THPT Chân Mộng                   153            14.10
718 Tỉnh Phú Thọ 15019 Trường THPT Thanh Ba                   270            14.05
797 Tỉnh Phú Thọ 15024 Trường THPT Xuân áng                   145            13.83
890 Tỉnh Phú Thọ 15040 Trường THPT Tử Đà                      90            13.50
896 Tỉnh Phú Thọ 15050 Trường THPT Mỹ Văn                   199            13.49
1159 Tỉnh Phú Thọ 15028 Trường THPT Hiền Đa                   204            12.81
1178 Tỉnh Phú Thọ 15051 Trường THPT Hưng Hoá                   123            12.77
1181 Tỉnh Phú Thọ 15032 Trường THPT Lương Sơn                      66            12.77
1215 Tỉnh Phú Thọ 15033 Trường THPT Minh Hoà                      51            12.70
1235 Tỉnh Phú Thọ 15031 Trường THPT Yên Lập                   173            12.67
1272 Tỉnh Phú Thọ 15035 Trường THPT Thanh Sơn                   287            12.59
1389 Tỉnh Phú Thọ 15057 Trường THPT Minh Đài                      67            12.26
1460 Tỉnh Phú Thọ 15036 Trường THPT Văn Miếu                      39            12.10
1474 Tỉnh Phú Thọ 15041 Trường THPT Trung Giáp                      48            12.06
1523 Tỉnh Phú Thọ 15037 Trường THPT Hương Cần                      74            11.94
1627 Tỉnh Phú Thọ 15055 Trường THPT Tản Đà                      55            11.71
1689 Tỉnh Phú Thọ 15017 Trường THPT Quế Lâm                   100            11.52
1703 Tỉnh Phú Thọ 15007 Trường THPT Herman                      76            11.48
1786 Tỉnh Phú Thọ 15004 Trường THPT Kĩ thuật Việt Trì                      85            11.26
1970 Tỉnh Phú Thọ 15058 Trường THPT Thạch Kiệt                      56            10.67
1989 Tỉnh Phú Thọ 15005 Trường THPT Nguyễn Tất Thành                   219            10.61
2016 Tỉnh Phú Thọ 15012 Trường THPT thị xã Phú Thọ                   127            10.51
2028 Tỉnh Phú Thọ 15020 Trường THPT Yển Khê                      61            10.48
2033 Tỉnh Phú Thọ 15006 Trường THPT Vũ Thê Lang                   120            10.46
2160 Tỉnh Phú Thọ 15046 Trường THPT Lâm Thao                   132            10.01
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo