Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Quảng Bình


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,137
Dung lượng: 1.3MB
Số lần xem: 1,854
Quảng Bình
Dung lượng: 1.3MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
67 Tỉnh Quảng Bình 31004 THPT Chuyên Quảng Bình                   364            18.69
308 Tỉnh Quảng Bình 31038 THPT Lệ Thuỷ                   531            15.67
698 Tỉnh Quảng Bình 31002 THPT Đào Duy Từ, Đồng Hới                   569            14.12
1065 Tỉnh Quảng Bình 31034 THPT Ninh Châu -Quảng Ninh                   449            13.02
1097 Tỉnh Quảng Bình 31040 THPT Trần Hưng Đạo -Lệ Thuỷ                   353            12.96
1114 Tỉnh Quảng Bình 31020 THPT số 2 Quảng Trạch                   408            12.92
1135 Tỉnh Quảng Bình 31019 THPT số 1 Quảng Trạch                   652            12.87
1248 Tỉnh Quảng Bình 31033 THPT Quảng Ninh                   358            12.64
1254 Tỉnh Quảng Bình 31041 THPT  Nguyễn  Chí Thanh                   190            12.64
1259 Tỉnh Quảng Bình 31011 THPT Phan Bội Châu-T. Hoá                   193            12.62
1350 Tỉnh Quảng Bình 31010 THPT Lê Trực-Tuyên Hoá                   320            12.37
1355 Tỉnh Quảng Bình 31021 THPT số 3 Quảng Trạch                   275            12.36
1371 Tỉnh Quảng Bình 31025 THPT số 1 Bố Trạch                   422            12.32
1455 Tỉnh Quảng Bình 31026 THPT số 2 Bố Trạch                   202            12.11
1534 Tỉnh Quảng Bình 31045 Trường THCS và THPT Dương Văn An                      92            11.92
1565 Tỉnh Quảng Bình 31039 THPT Hoàng Hoa Thám -  Lệ Thuỷ                   280            11.84
1677 Tỉnh Quảng Bình 31027 THPT số 3 Bố Trạch                   228            11.56
1678 Tỉnh Quảng Bình 31003 THPT Đồng Hới                   299            11.56
1782 Tỉnh Quảng Bình 31030 THPT số 4 Bố trạch                   227            11.27
1828 Tỉnh Quảng Bình 31012 Trường THCS và THPT Bắc Sơn                      61            11.13
1899 Tỉnh Quảng Bình 31009 THPT Tuyên Hoá                   259            10.86
1994 Tỉnh Quảng Bình 31029 Trường THCS và THPT Việt Trung                   139            10.60
2136 Tỉnh Quảng Bình 31016 Trường THCS và THPT Hoá Tiến                      30            10.11
2162 Tỉnh Quảng Bình 31015 THPT Minh Hoá                   173            10.01
2350 Tỉnh Quảng Bình 31043 THPT KT Lệ Thuỷ                      51               9.26
2377 Tỉnh Quảng Bình 31005 THPT Phan Đình Phùng                   181               9.14
2392 Tỉnh Quảng Bình 31036 THPT Nguyễn Hữu Cảnh                   112               9.07
2440 Tỉnh Quảng Bình 31044 THPT Số 5Quảng Trạch                      72               8.84
2447 Tỉnh Quảng Bình 31046 Trường THCS và THPT Trung Hoá                      76               8.81
2460 Tỉnh Quảng Bình 31022 THPT số 4 Quảng Trạch                   179               8.73
2471 Tỉnh Quảng Bình 31006 Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh                      37               8.67
2540 Tỉnh Quảng Bình 31028 THPT số 5 Bố Trạch                      80               7.99
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo