Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Quảng Nam


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,223
Dung lượng: 2.8MB
Số lần xem: 1,888
Quảng Nam
Dung lượng: 2.8MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
45 Tỉnh Quảng Nam 34007 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm                   374            19.67
183 Tỉnh Quảng Nam 34009 THPT  Trần Quý Cáp                   710            16.56
214 Tỉnh Quảng Nam 34003 THPT  Trần Cao Vân                   738            16.23
220 Tỉnh Quảng Nam 34013 THPT   Sào Nam                   763            16.18
278 Tỉnh Quảng Nam 34037 THPT   Tiểu La                   952            15.81
336 Tỉnh Quảng Nam 34023 THPT  Huỳnh Ngọc Huệ                   687            15.51
385 Tỉnh Quảng Nam 34017 THPT  Nguyễn Duy Hiệu                   798            15.26
623 Tỉnh Quảng Nam 34029 THPT   Quế Sơn                   556            14.35
725 Tỉnh Quảng Nam 34042 THPT   Núi Thành                   821            14.03
813 Tỉnh Quảng Nam 34004 THPT  Lê Quý Đôn                   593            13.76
848 Tỉnh Quảng Nam 34014 THPT  Lê Hồng Phong                   366            13.67
956 Tỉnh Quảng Nam 34019 THPT  Phạm Phú Thứ                   279            13.34
1015 Tỉnh Quảng Nam 34046 THPT  Huỳnh Thúc Kháng                   537            13.15
1100 Tỉnh Quảng Nam 34020 THPT  Lương Thế Vinh                   397            12.95
1104 Tỉnh Quảng Nam 34069 THPT  Trần Phú                   248            12.94
1113 Tỉnh Quảng Nam 34025 THPT  Đỗ Đăng Tuyển                   609            12.93
1136 Tỉnh Quảng Nam 34040 THPT  Lý Tự Trọng                   274            12.86
1165 Tỉnh Quảng Nam 34054 THPT  Trần Văn Dư                   461            12.80
1177 Tỉnh Quảng Nam 34018 THPT  Hoàng Diệu                   479            12.77
1197 Tỉnh Quảng Nam 34030 THPT  Nguyễn Văn Cừ                   397            12.73
1201 Tỉnh Quảng Nam 34024 THPT  Chu Văn An                   385            12.73
1417 Tỉnh Quảng Nam 34038 THPT  Nguyễn Thái Bình                   575            12.19
1444 Tỉnh Quảng Nam 34035 THPT   Hiệp Đức                   260            12.13
1505 Tỉnh Quảng Nam 34061 THPT Nguyễn Dục                   299            11.98
1585 Tỉnh Quảng Nam 34011 PTDT Nội trú tỉnh Quảng Nam                   139            11.81
1615 Tỉnh Quảng Nam 34002 THPT  Phan Bội Châu                   484            11.75
1655 Tỉnh Quảng Nam 34031 THPT   Nông Sơn                   252            11.63
1662 Tỉnh Quảng Nam 34074 THPT  Hùng Vương                   227            11.60
1668 Tỉnh Quảng Nam 34016 THPT  Nguyễn Hiền                   321            11.58
1679 Tỉnh Quảng Nam 34047 THPT  Phan Châu Trinh                   263            11.56
1736 Tỉnh Quảng Nam 34012 THPT NguyễnTrãi                   360            11.39
1767 Tỉnh Quảng Nam 34049 THPT Bắc Trà My                   327            11.31
1793 Tỉnh Quảng Nam 34071 THPT  Trần Hưng Đạo                   140            11.24
1794 Tỉnh Quảng Nam 34043 THPT  Cao Bá Quát                   324            11.24
1902 Tỉnh Quảng Nam 34053 THPT   Khâm Đức                   173            10.86
2019 Tỉnh Quảng Nam 34039 THPT Thái Phiên                   523            10.51
2040 Tỉnh Quảng Nam 34026 THPT  Lương Thúc Kỳ                   351            10.45
2201 Tỉnh Quảng Nam 34044 THPT  Nguyễn Huệ                   218               9.84
2241 Tỉnh Quảng Nam 34073 THPT  Duy Tân                   199               9.69
2291 Tỉnh Quảng Nam 34021 THPT  Nguyễn Khuyến                   189               9.47
2411 Tỉnh Quảng Nam 34052 THPT   Nam Giang                      71               9.01
2444 Tỉnh Quảng Nam 34062 PTDT Nội trú Nước Oa                      39               8.83
2469 Tỉnh Quảng Nam 34070 THPT  Âu Cơ                      76               8.68
2489 Tỉnh Quảng Nam 34032 THPT  Trần Đại Nghĩa                   110               8.54
2493 Tỉnh Quảng Nam 34005 THPT DL  Hà Huy Tập                   175               8.52
2549 Tỉnh Quảng Nam 34075 THPT  Nguyễn Văn Trỗi                      48               7.89
2584 Tỉnh Quảng Nam 34051 THPT   Quang Trung                   109               7.06
2585 Tỉnh Quảng Nam 34057 THPT Tây Giang                      67               7.01
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo