Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Quảng Ngãi


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,156
Dung lượng: 805.5kB
Số lần xem: 1,999
Quảng Ngãi
Dung lượng: 805.5kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
51 Tỉnh Quảng Ngãi 35050 THPT Chuyên Lê Khiết                   603            19.46
267 Tỉnh Quảng Ngãi 35017 THPT Bình Sơn                   802            15.85
373 Tỉnh Quảng Ngãi 35015 THPT Trần Quốc Tuấn                   888            15.29
404 Tỉnh Quảng Ngãi 35020 THPT Số 1 Sơn Tịnh                   921            15.19
493 Tỉnh Quảng Ngãi 35024 THPT Số 1 Tư Nghĩa                   976            14.80
611 Tỉnh Quảng Ngãi 35045 THPT Trần Kỳ Phong                   701            14.40
615 Tỉnh Quảng Ngãi 35032 THPT Số 1 Đức Phổ                   861            14.38
664 Tỉnh Quảng Ngãi 35030 THPT Số 2 Mộ Đức                   748            14.23
822 Tỉnh Quảng Ngãi 35027 THPT Số 1 Nghĩa Hành                   705            13.74
1045 Tỉnh Quảng Ngãi 35021 THPT Ba Gia                   672            13.08
1145 Tỉnh Quảng Ngãi 35029 THPT Phạm Văn Đồng                   698            12.84
1227 Tỉnh Quảng Ngãi 35018 THPT Vạn Tường                   520            12.69
1231 Tỉnh Quảng Ngãi 35043 THPT Trần Quang Diệu                   570            12.68
1606 Tỉnh Quảng Ngãi 35044 THPT Thu Xà                   383            11.76
1646 Tỉnh Quảng Ngãi 35022 THPT Sơn Mỹ                   451            11.68
1690 Tỉnh Quảng Ngãi 35025 THPT Số 2 Tư Nghĩa                   507            11.52
1702 Tỉnh Quảng Ngãi 35033 THPT Số 2 Đức Phổ                   462            11.48
1821 Tỉnh Quảng Ngãi 35036 THPT Lý Sơn                   295            11.16
1920 Tỉnh Quảng Ngãi 35023 THPT Huỳnh Thúc Kháng                   519            10.80
1985 Tỉnh Quảng Ngãi 35016 THPT Lê Trung Đình                   478            10.63
2085 Tỉnh Quảng Ngãi 35019 THPT Lê Quí Đôn                   363            10.30
2177 Tỉnh Quảng Ngãi 35026 THPT  Chu Văn An                   481               9.96
2179 Tỉnh Quảng Ngãi 35028 THPT Số 2 Nghĩa Hành                   213               9.95
2230 Tỉnh Quảng Ngãi 35037 THPT Trà Bồng                   330               9.73
2270 Tỉnh Quảng Ngãi 35034 THPT Lương Thế Vinh                   313               9.56
2296 Tỉnh Quảng Ngãi 35040 THPT Ba Tơ                   124               9.46
2298 Tỉnh Quảng Ngãi 35038 THPT Sơn Hà                      99               9.45
2345 Tỉnh Quảng Ngãi 35031 THPT Nguyễn Công Trứ                   393               9.30
2376 Tỉnh Quảng Ngãi 35039 THPT Minh Long                      58               9.15
2442 Tỉnh Quảng Ngãi 35042 THPT Nguyễn Công Phương                   156               8.83
2484 Tỉnh Quảng Ngãi 35035 THPT Dân Tộc Nội trú Tỉnh                      86               8.60
2560 Tỉnh Quảng Ngãi 35054 THPT Quang Trung                   122               7.75
2561 Tỉnh Quảng Ngãi 35053 THPT Tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm                   153               7.72
2563 Tỉnh Quảng Ngãi 35047 THPT Tư thục Trương Định                      68               7.71
2575 Tỉnh Quảng Ngãi 35046 THPT Tư thục Hoàng Văn Thụ                      69               7.42
2581 Tỉnh Quảng Ngãi 35055 THCS và THPT Phạm Kiệt                      65               7.09
2586 Tỉnh Quảng Ngãi 35048 TT DN-GDTX&HN H. Mộ Đức                      51               6.86
2589 Tỉnh Quảng Ngãi 35065 TT DN-GDTX&HN H. Sơn Tịnh                      31               6.73
2593 Tỉnh Quảng Ngãi 35052 THPT Tây Trà                      37               5.97
2595 Tỉnh Quảng Ngãi 35051 THPT Đinh Tiên Hoàng                      43               5.72
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo