Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Quảng Trị


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,239
Dung lượng: 1.2MB
Số lần xem: 2,388
Quảng Trị
Dung lượng: 1.2MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
47 Tỉnh Quảng Trị 32024 THPT Chuyên LQĐôn                   274            19.58
232 Tỉnh Quảng Trị 32016 THPT TX Quảng Trị                   689            16.07
541 Tỉnh Quảng Trị 32020 THPT Triệu Phong                   433            14.63
546 Tỉnh Quảng Trị 32025 THPT  Đông Hà                   693            14.61
768 Tỉnh Quảng Trị 32043 THPT Vĩnh Linh                   435            13.91
811 Tỉnh Quảng Trị 32044 THPT Cửa Tùng                   192            13.78
816 Tỉnh Quảng Trị 32031 THPT Cam Lộ                   302            13.75
925 Tỉnh Quảng Trị 32012 THPT Hải Lăng                   506            13.41
981 Tỉnh Quảng Trị 32022 THPT Vĩnh Định                   375            13.26
1022 Tỉnh Quảng Trị 32011 THPT Bùi Dục Tài                   339            13.14
1140 Tỉnh Quảng Trị 32040 THPT Gio Linh                   485            12.86
1265 Tỉnh Quảng Trị 32032 THPT Lê Thế Hiếu                      82            12.60
1279 Tỉnh Quảng Trị 32039 THPT Cồn Tiên                   132            12.58
1346 Tỉnh Quảng Trị 32013 THPT Trần Thị Tâm                   166            12.38
1382 Tỉnh Quảng Trị 32034 THPT Hướng Hoá                   359            12.28
1420 Tỉnh Quảng Trị 32046 THPT Bến Quan                      39            12.19
1521 Tỉnh Quảng Trị 32037 THPT Đakrông                      93            11.95
1537 Tỉnh Quảng Trị 32035 THPT Lao Bảo                   157            11.91
1583 Tỉnh Quảng Trị 32030 THPT Tân Lâm                      47            11.81
1680 Tỉnh Quảng Trị 32026 THPT Lê Lợi Đông Hà                   447            11.56
1721 Tỉnh Quảng Trị 32021 THPT Chu Văn An                   209            11.44
1934 Tỉnh Quảng Trị 32018 THPT Nguyễn Huệ                   191            10.78
1984 Tỉnh Quảng Trị 32064 THPT Chế Lan Viên                   104            10.63
2190 Tỉnh Quảng Trị 32062 THPT Nguyễn Hữu Thận                   113               9.90
2204 Tỉnh Quảng Trị 32017 THPT DT Nội Trú Tỉnh                      60               9.83
2294 Tỉnh Quảng Trị 32059 THPT Hướng Phùng                      32               9.46
2412 Tỉnh Quảng Trị 32027 THPT Phan Châu Trinh                   146               9.01
2486 Tỉnh Quảng Trị 32041 THPT Nguyễn Du                      68               8.58
2505 Tỉnh Quảng Trị 32056 TTGDTX Vĩnh Linh                      38               8.40
2534 Tỉnh Quảng Trị 32060 THPT Số 2 Đakrông                      38               8.02
2535 Tỉnh Quảng Trị 32014 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm                      43               8.02
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo