Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Sóc Trăng


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,656
Dung lượng: 1002.6kB
Số lần xem: 2,905
Sóc Trăng
Dung lượng: 1002.6kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
94 Tỉnh Sóc Trăng 59003 THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai                   469            17.93
788 Tỉnh Sóc Trăng 59011 THPT Mỹ Hương                      83            13.85
789 Tỉnh Sóc Trăng 59002 THPT Hoàng Diệu                   603            13.85
1125 Tỉnh Sóc Trăng 59028 THPT Vĩnh Hải                      56            12.90
1297 Tỉnh Sóc Trăng 59012 THPT Phú Tâm                   138            12.52
1341 Tỉnh Sóc Trăng 59018 THPT Trần Văn Bảy                   358            12.41
1356 Tỉnh Sóc Trăng 59024 THPT Thuận Hòa                   206            12.36
1372 Tỉnh Sóc Trăng 59021 THPT Huỳnh Hữu Nghĩa                   163            12.32
1375 Tỉnh Sóc Trăng 59008 THPT Kế Sách                   410            12.31
1453 Tỉnh Sóc Trăng 59026 THPT Lê Văn Tám                      98            12.12
1562 Tỉnh Sóc Trăng 59013 THPT Mỹ Xuyên                   296            11.85
1571 Tỉnh Sóc Trăng 59029 THPT An Thạnh 3                      66            11.83
1604 Tỉnh Sóc Trăng 59017 THPT Đại Ngãi                   203            11.77
1609 Tỉnh Sóc Trăng 59010 THPT Phan Văn Hùng                   202            11.76
1629 Tỉnh Sóc Trăng 59037 Trường THCS&THPT Mỹ Thuận                   103            11.71
1636 Tỉnh Sóc Trăng 59022 THPT Đoàn Văn Tố                      97            11.70
1641 Tỉnh Sóc Trăng 59006 THPT DTNT  Huỳnh Cương                   166            11.69
1687 Tỉnh Sóc Trăng 59015 THPT Lương Định Của                   146            11.52
1701 Tỉnh Sóc Trăng 59025 THPT Thiều Văn Chỏi                   190            11.48
1729 Tỉnh Sóc Trăng 59052 Trường THCS&THPT Tân Thạnh                      50            11.42
1751 Tỉnh Sóc Trăng 59053 Trường THCS&THPT Lai Hòa                   108            11.34
1776 Tỉnh Sóc Trăng 59019 THPT Mai Thanh Thế                   424            11.29
1822 Tỉnh Sóc Trăng 59020 THPT Nguyễn Khuyến                   252            11.15
1829 Tỉnh Sóc Trăng 59016 THPT Lịch Hội Thượng                   182            11.13
1882 Tỉnh Sóc Trăng 59023 THPT Ngọc Tố                      94            10.93
1940 Tỉnh Sóc Trăng 59009 THPT An Lạc Thôn                   220            10.76
2137 Tỉnh Sóc Trăng 59014 THPT Văn Ngọc Chính                   214            10.11
2149 Tỉnh Sóc Trăng 59038 Trường THCS&THPT Thạnh Tân                      75            10.06
2188 Tỉnh Sóc Trăng 59027 THPT An Ninh                   100               9.92
2209 Tỉnh Sóc Trăng 59051 Trường THCS&THPT Hưng Lợi                      40               9.81
2210 Tỉnh Sóc Trăng 59054 Trường THCS&THPT DTNT Vĩnh Châu                      41               9.81
2260 Tỉnh Sóc Trăng 59036 Trường THCS&THPT Lê Hồng Phong                   224               9.60
2384 Tỉnh Sóc Trăng 59004 THPT iSchool                   162               9.11
2418 Tỉnh Sóc Trăng 59033 THPT Hòa Tú                      53               8.98
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo