Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Sơn La


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,654
Dung lượng: 720.1kB
Số lần xem: 2,733
Sơn La
Dung lượng: 720.1kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
589 Tỉnh Sơn La 14021 Trường THPT Chuyên                   444            14.46
1456 Tỉnh Sơn La 14011 Trường THPT -Mộc Lỵ                   298            12.11
1912 Tỉnh Sơn La 14022 Trường PTDT nội trú tỉnh                   107            10.83
2030 Tỉnh Sơn La 14012 Trường THPT -Thảo Nguyên                   192            10.47
2164 Tỉnh Sơn La 14018 Trường THPT Yên Châu                   108            10.00
2175 Tỉnh Sơn La 14025 Trường THPT Phiêng Khoài                      47               9.96
2265 Tỉnh Sơn La 14016 Trường THPT Phù Yên                   208               9.58
2285 Tỉnh Sơn La 14023 Trường THPT Chiềng Sơn                      48               9.49
2318 Tỉnh Sơn La 14019 Trường THPT Sông Mã                   236               9.39
2348 Tỉnh Sơn La 14034 Trường THPT Cò Nòi                      80               9.28
2352 Tỉnh Sơn La 14014 Trường THPT Tô Hiệu                   366               9.24
2360 Tỉnh Sơn La 14029 Trường THPT Tông Lệnh                      73               9.21
2401 Tỉnh Sơn La 14017 Trường THPT Mai Sơn                   244               9.04
2458 Tỉnh Sơn La 14015 Trường THPT Thuận Châu                   176               8.74
2459 Tỉnh Sơn La 14020 Trường THPT Chiềng Sinh                   144               8.73
2468 Tỉnh Sơn La 14036 Trường THPT Mộc Hạ                      34               8.68
2473 Tỉnh Sơn La 14033 Trường THPT Chiềng Khương                      62               8.66
2482 Tỉnh Sơn La 14031 Trường THPT Gia Phù                      92               8.60
2506 Tỉnh Sơn La 14026 Trường THPT Quỳnh Nhai                   128               8.40
2511 Tỉnh Sơn La 14049 Trường THPT Mường Bú                      53               8.34
2528 Tỉnh Sơn La 14028 Trường THPT Bắc Yên                   171               8.11
2533 Tỉnh Sơn La 14024 Trường THPT Sốp Cộp                      58               8.04
2559 Tỉnh Sơn La 14027 Trường THPT Mường La                   106               7.75
2567 Tỉnh Sơn La 14030 Trường THPT Chu Văn Thịnh                      75               7.69
2571 Tỉnh Sơn La 14048 Trường THPT Co Mạ                      75               7.59
2578 Tỉnh Sơn La 14052 Trường THPT Bình Thuận                      60               7.25
2587 Tỉnh Sơn La 14050 Trường THPT Mường Lầm                   104               6.84
2591 Tỉnh Sơn La 14032 Trường THPT Mường Giôn                      47               6.62
2592 Tỉnh Sơn La 14045 TT GDTX H. Sông Mã                      42               6.50
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo