Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tây Ninh


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,721
Dung lượng: 1.1MB
Số lần xem: 3,108
Tây Ninh
Dung lượng: 1.1MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
49 Tỉnh Tây Ninh 46037 THPT chuyên Hoàng Lê Kha                   491            19.47
384 Tỉnh Tây Ninh 46021 THPT Nguyễn TrãI                   524            15.26
547 Tỉnh Tây Ninh 46018 THPT Quang Trung                   421            14.61
595 Tỉnh Tây Ninh 46014 THPT Lí Thường Kiệt                   646            14.44
646 Tỉnh Tây Ninh 46011 THPT Tây Ninh                   681            14.27
727 Tỉnh Tây Ninh 46041 THPT Bình Thạnh                   196            14.03
893 Tỉnh Tây Ninh 46049 THPT Tân Hưng                      86            13.49
936 Tỉnh Tây Ninh 46023 THPT Nguyễn Huệ                   213            13.38
998 Tỉnh Tây Ninh 46039 THPT Lộc Hưng                   258            13.21
1025 Tỉnh Tây Ninh 46024 THPT Trần Phú                   272            13.13
1035 Tỉnh Tây Ninh 46036 THPT Ngô Gia Tự                   182            13.11
1108 Tỉnh Tây Ninh 46026 THPT Hoàng Văn Thụ                   313            12.94
1123 Tỉnh Tây Ninh 46025 THPT Dương Minh  Châu                   204            12.90
1164 Tỉnh Tây Ninh 46027 THPT Tân Châu                   316            12.80
1192 Tỉnh Tây Ninh 46019 THPT Nguyễn Văn Trỗi                   232            12.75
1339 Tỉnh Tây Ninh 46055 THPT Lương Thế Vinh                      70            12.41
1365 Tỉnh Tây Ninh 46015 THPT Nguyễn Chí Thanh                   298            12.33
1548 Tỉnh Tây Ninh 46044 THPT Nguyễn Thái Bình                   169            11.89
1549 Tỉnh Tây Ninh 46048 THPT  Huỳnh Thúc Kháng                      66            11.89
1695 Tỉnh Tây Ninh 46012 THPT Trần Đại Nghĩa                   297            11.50
1732 Tỉnh Tây Ninh 46054 THPT Tân Đông                      95            11.40
1960 Tỉnh Tây Ninh 46016 THPT Lê Quí Đôn                   230            10.70
2021 Tỉnh Tây Ninh 46022 THPT  Trảng Bàng                   130            10.50
2155 Tỉnh Tây Ninh 46038 THPT Nguyễn Trung Trực                   177            10.04
2322 Tỉnh Tây Ninh 46045 THPT Lê Duẩn                      63               9.38
2415 Tỉnh Tây Ninh 46020 THPT Trần Quốc Đại                      76               9.00
2477 Tỉnh Tây Ninh 46046 THPT Nguyễn An Ninh                      36               8.63
2490 Tỉnh Tây Ninh 46042 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm                   105               8.54
2504 Tỉnh Tây Ninh 46043 THPT Nguyễn Đình Chiểu                      34               8.40
2537 Tỉnh Tây Ninh 46017 TT GDTX Hoà Thành                      31               8.01
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo