Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Thái Bình


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,728
Dung lượng: 3.2MB
Số lần xem: 2,774
Thái Bình
Dung lượng: 3.2MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
16 Tỉnh Thái Bình 26002 THPT  Chuyên                   825            20.95
119 Tỉnh Thái Bình 26004 THPT  Nguyễn Đức Cảnh                   932            17.47
167 Tỉnh Thái Bình 26032 THPT  Nguyễn Trãi                   916            16.75
170 Tỉnh Thái Bình 26009 THPT  Quỳnh Côi                   861            16.73
179 Tỉnh Thái Bình 26025 THPT  Bắc Đông Quan                   997            16.61
190 Tỉnh Thái Bình 26018 THPT  Bắc Duyên Hà                   763            16.45
266 Tỉnh Thái Bình 26046 THPT  Tây Tiền Hải                   867            15.86
277 Tỉnh Thái Bình 26039 THPT  Nguyễn Du                   761            15.81
283 Tỉnh Thái Bình 26033 THPT  Vũ Tiên                   655            15.77
294 Tỉnh Thái Bình 26011 THPT  Phụ Dực                   633            15.74
295 Tỉnh Thái Bình 26040 THPT  Bắc Kiến Xương                   698            15.74
296 Tỉnh Thái Bình 26052 THPT  Đông Thụy Anh                   330            15.74
325 Tỉnh Thái Bình 26017 THPT  Hưng Nhân                   615            15.60
346 Tỉnh Thái Bình 26026 THPT  Nam Đông Quan                   696            15.44
427 Tỉnh Thái Bình 26053 THPT  Tây Thụy Anh                   738            15.07
432 Tỉnh Thái Bình 26010 THPT  Quỳnh Thọ                   611            15.05
508 Tỉnh Thái Bình 26055 THPT Thái Phúc                   535            14.75
512 Tỉnh Thái Bình 26054 THPT  Thái Ninh                   452            14.74
590 Tỉnh Thái Bình 26041 THPT Chu Văn An                   612            14.45
607 Tỉnh Thái Bình 26020 THPT Đông Hưng Hà                   490            14.41
608 Tỉnh Thái Bình 26019 THPT  Nam Duyên Hà                   442            14.41
621 Tỉnh Thái Bình 26047 THPT  Nam Tiền Hải                   615            14.36
648 Tỉnh Thái Bình 26024 THPT  Tiên Hưng                   643            14.27
679 Tỉnh Thái Bình 26034 THPT  Lý Bôn                   531            14.20
731 Tỉnh Thái Bình 26003 THPT  Lê Quý Đôn                   777            14.02
780 Tỉnh Thái Bình 26048 THPT  Đông Tiền Hải                   352            13.88
791 Tỉnh Thái Bình 26042 THPT  Bình Thanh                   363            13.85
1121 Tỉnh Thái Bình 26027 THPT  Mê Linh                   336            12.91
1579 Tỉnh Thái Bình 26035 THPT  Hùng Vương                   182            11.82
1763 Tỉnh Thái Bình 26006 THPT Nguyễn Thái Bình                      89            11.31
1814 Tỉnh Thái Bình 26056 THPT Diêm Điền                   262            11.17
1841 Tỉnh Thái Bình 26028 THPT Đông Quan                   299            11.10
1874 Tỉnh Thái Bình 26050 TT GDTX và Hướng nghiệp Tiền Hải                      47            10.95
1955 Tỉnh Thái Bình 26021 THPT Trần Thị Dung                      87            10.71
1996 Tỉnh Thái Bình 26036 THPT  Phạm Quang Thẩm                      77            10.58
2045 Tỉnh Thái Bình 26007 TT GDTX và Hướng nghiệp Tp. Thái Bình                   134            10.44
2095 Tỉnh Thái Bình 26012 THPT  Nguyễn Huệ                   151            10.25
2168 Tỉnh Thái Bình 26005 THPT Nguyễn Công Trứ                      77               9.99
2224 Tỉnh Thái Bình 26049 THPT  Hoàng Văn Thái                   133               9.74
2248 Tỉnh Thái Bình 26022 TT GDTX và Hướng nghiệp Hưng Hà                      56               9.66
2315 Tỉnh Thái Bình 26013 THPT Trần Hưng Đạo                      53               9.41
2428 Tỉnh Thái Bình 26043 THPT  Hồng Đức                      48               8.91
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo