Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Thái Nguyên


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,789
Dung lượng: 1.8MB
Số lần xem: 2,877
Thái Nguyên
Dung lượng: 1.8MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
58 Tỉnh Thái Nguyên 12010 THPT Chuyên (Năng khiếu)                   474            19.11
129 Tỉnh Thái Nguyên 12014 THPT Chu Văn An                   614            17.36
264 Tỉnh Thái Nguyên 12017 PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN                   191            15.88
383 Tỉnh Thái Nguyên 12011 THPT Lương Ngọc Quyến                   953            15.26
720 Tỉnh Thái Nguyên 12036 THPT Lương Phú                   380            14.04
965 Tỉnh Thái Nguyên 12020 THPT Sông Công                   553            13.32
969 Tỉnh Thái Nguyên 12033 Phổ thôngVùng Cao Việt Bắc                   691            13.29
1082 Tỉnh Thái Nguyên 12028 THPT Phú Bình                   410            12.98
1151 Tỉnh Thái Nguyên 12025 THPT Đại Từ                   652            12.83
1208 Tỉnh Thái Nguyên 12029 THPT Lê Hồng Phong                   822            12.71
1217 Tỉnh Thái Nguyên 12057 THPT Trần Quốc Tuấn, Đồng Hỷ                   123            12.70
1309 Tỉnh Thái Nguyên 12013 THPT Gang Thép                   533            12.49
1388 Tỉnh Thái Nguyên 12027 THPT Trại Cau                   194            12.26
1437 Tỉnh Thái Nguyên 12054 THPT Lưu Nhân Chú, Đại tư                   251            12.15
1478 Tỉnh Thái Nguyên 12023 THPT Phú Lương                   515            12.05
1504 Tỉnh Thái Nguyên 12026 THPT Đồng Hỷ                   640            11.99
1554 Tỉnh Thái Nguyên 12037 THPT Phổ Yên                   398            11.88
1581 Tỉnh Thái Nguyên 12058 THPT Điềm Thuỵ, Phú Bình                   303            11.82
1592 Tỉnh Thái Nguyên 12012 THPT Ngô Quyền                   348            11.80
1683 Tỉnh Thái Nguyên 12030 THPT Bắc Sơn                   263            11.54
1698 Tỉnh Thái Nguyên 12018 THPTThái Nguyên                   361            11.50
1742 Tỉnh Thái Nguyên 12021 THPT Định Hoá                   381            11.38
1762 Tỉnh Thái Nguyên 12035 THPT Nguyễn Huệ                   341            11.31
1764 Tỉnh Thái Nguyên 12060 THPT Đào Duy Từ                      68            11.31
1810 Tỉnh Thái Nguyên 12024 THPT Võ Nhai                   238            11.18
1856 Tỉnh Thái Nguyên 12016 THPT Khánh Hoà                   334            11.04
2036 Tỉnh Thái Nguyên 12055 THPT Hoàng Quốc Việt, Võ Nhai                   110            10.45
2079 Tỉnh Thái Nguyên 12015 THPT Dương Tự Minh                   164            10.32
2197 Tỉnh Thái Nguyên 12022 THPT Bình Yên                   174               9.87
2309 Tỉnh Thái Nguyên 12053 THPT Trần Phú ,  Võ Nhai                      47               9.43
2341 Tỉnh Thái Nguyên 12034 THPT Yên Ninh                      61               9.32
2590 Tỉnh Thái Nguyên 12006 TTGDTX huỵện Đại Từ                      31               6.66
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo