Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Thanh Hóa


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,818
Dung lượng: 4.8MB
Số lần xem: 3,462
Thanh Hóa
Dung lượng: 4.8MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
22 Tỉnh Thanh Hóa 28118 THPT Chuyên Lam Sơn                   456            20.72
118 Tỉnh Thanh Hóa 28002 THPT Hàm Rồng                   699            17.48
120 Tỉnh Thanh Hóa 28098 THPT Quảng Xương 1                   452            17.47
201 Tỉnh Thanh Hóa 28009 THPT Bỉm Sơn                   481            16.37
210 Tỉnh Thanh Hóa 28083 THPT Lương Đắc Bằng                   568            16.28
229 Tỉnh Thanh Hóa 28094 THPT Hậu Lộc 1                   311            16.10
243 Tỉnh Thanh Hóa 28062 THPT Triệu Sơn 2                   363            15.98
248 Tỉnh Thanh Hóa 28063 THPT Triệu Sơn 3                   266            15.94
255 Tỉnh Thanh Hóa 28086 THPT Hoằng Hoá 4                   459            15.90
315 Tỉnh Thanh Hóa 28064 THPT Triệu Sơn 4                   274            15.64
369 Tỉnh Thanh Hóa 28120 THPT Hậu Lộc 3                   268            15.30
370 Tỉnh Thanh Hóa 28001 THPT Đào Duy Từ                   673            15.30
377 Tỉnh Thanh Hóa 28090 THPT Ba Đình                   646            15.28
378 Tỉnh Thanh Hóa 28056 THPT Thiệu Hoá                   580            15.28
386 Tỉnh Thanh Hóa 28069 THPT Nông Cống 1                   382            15.26
393 Tỉnh Thanh Hóa 28045 THPT Lê Lợi                   614            15.23
444 Tỉnh Thanh Hóa 28110 THPT Yên Định 1                   510            15.00
449 Tỉnh Thanh Hóa 28012 THPT Sầm Sơn                   369            14.97
468 Tỉnh Thanh Hóa 28039 THPT Thạch Thành 3                   201            14.89
474 Tỉnh Thanh Hóa 28070 THPT Nông Cống 2                   313            14.87
504 Tỉnh Thanh Hóa 28084 THPT Hoằng Hoá 2                   531            14.76
517 Tỉnh Thanh Hóa 28058 THPT Lê Văn Hưu                   531            14.73
538 Tỉnh Thanh Hóa 28102 THPT  Nguyễn Xuân Nguyên                   247            14.64
549 Tỉnh Thanh Hóa 28061 THPT Triệu Sơn 1                   324            14.60
558 Tỉnh Thanh Hóa 28095 THPT Hậu Lậc 2                   393            14.58
562 Tỉnh Thanh Hóa 28111 THPT Yên Định 2                   427            14.56
567 Tỉnh Thanh Hóa 28079 THPT Hà Trung                   502            14.53
601 Tỉnh Thanh Hóa 28105 THPT Tĩnh Gia 1                   609            14.42
612 Tỉnh Thanh Hóa 28117 THPT Dân Tộc Nội trú  tỉnh TH                   183            14.40
641 Tỉnh Thanh Hóa 28075 THPT Đông Sơn 1                   400            14.28
674 Tỉnh Thanh Hóa 28047 THPT Lam Kinh                   377            14.21
691 Tỉnh Thanh Hóa 28037 THPT Thạch Thành 1                   271            14.14
694 Tỉnh Thanh Hóa 28052 THPT Vĩnh Lộc                   324            14.14
700 Tỉnh Thanh Hóa 28029 THPT Như Thanh                   322            14.11
750 Tỉnh Thanh Hóa 28106 THPT Tĩnh Gia 2                   508            13.97
805 Tỉnh Thanh Hóa 28071 THPT Nông Cống 3                   260            13.81
834 Tỉnh Thanh Hóa 28091 THPT Mai Anh Tuấn                   479            13.70
878 Tỉnh Thanh Hóa 28100 THPT Quảng Xương 3                   446            13.55
880 Tỉnh Thanh Hóa 28080 THPT Hoàng Lệ Kha                   406            13.55
901 Tỉnh Thanh Hóa 28129 THPT Thạch Thành 4                      57            13.47
922 Tỉnh Thanh Hóa 28057 THPT Nguyễn Quán Nho                   334            13.42
932 Tỉnh Thanh Hóa 28053 THPT Tống Duy Tân                   246            13.39
953 Tỉnh Thanh Hóa 28121 THPT Hậu Lộc 4                   374            13.34
978 Tỉnh Thanh Hóa 28112 THPT Yên Định 3                   192            13.27
992 Tỉnh Thanh Hóa 28099 THPT Quảng Xương 2                   360            13.22
1020 Tỉnh Thanh Hóa 28107 THPT Tĩnh Gia 3                   359            13.14
1026 Tỉnh Thanh Hóa 28072 THPT Nông Cống 4                   284            13.13
1027 Tỉnh Thanh Hóa 28048 THPT Thọ Xuân 4                   166            13.13
1071 Tỉnh Thanh Hóa 28035 THPT Lê Lai                   146            13.00
1072 Tỉnh Thanh Hóa 28042 THPT Cẩm Thuỷ 2                   154            13.00
1073 Tỉnh Thanh Hóa 28067 THPT Triệu Sơn                   132            13.00
1075 Tỉnh Thanh Hóa 28041 THPT Cẩm Thuỷ 1                   403            12.99
1092 Tỉnh Thanh Hóa 28015 THPT Quan Hoá                      79            12.96
1110 Tỉnh Thanh Hóa 28076 THPT Đông Sơn 2                   243            12.93
1127 Tỉnh Thanh Hóa 28024 THPT Cầm Bá Thước                   244            12.89
1144 Tỉnh Thanh Hóa 28085 THPT Hoằng Hoá 3                   406            12.84
1158 Tỉnh Thanh Hóa 28113 THCS và THPT Thống Nhất                   105            12.82
1210 Tỉnh Thanh Hóa 28103 THPT Đặng Thai Mai                   174            12.71
1238 Tỉnh Thanh Hóa 28038 THPT Thạch Thành 2                   223            12.67
1250 Tỉnh Thanh Hóa 28046 THPT Lê Hoàn                   327            12.64
1271 Tỉnh Thanh Hóa 28101 THPT Quảng Xương 4                   343            12.59
1277 Tỉnh Thanh Hóa 28034 THPT Ngọc Lặc                   231            12.58
1310 Tỉnh Thanh Hóa 28169 THCS và THPT Nghi Sơn                   205            12.49
1397 Tỉnh Thanh Hóa 28043 THPT Cẩm Thuỷ 3                   156            12.24
1466 Tỉnh Thanh Hóa 28003 THPT Nguyễn Trãi                   403            12.08
1596 Tỉnh Thanh Hóa 28130 THPT Như Xuân 2                      82            11.79
1684 Tỉnh Thanh Hóa 28087 THPT Lưu Đình Chất                   198            11.53
1704 Tỉnh Thanh Hóa 28126 THPT Nga Sơn                   303            11.48
1715 Tỉnh Thanh Hóa 28128 THPT  Tĩnh Gia 4                   185            11.45
1727 Tỉnh Thanh Hóa 28096 THPT Đinh Chương Dương                   115            11.42
1733 Tỉnh Thanh Hóa 28027 THPT Như Xuân                   115            11.40
1755 Tỉnh Thanh Hóa 28030 THPT Như Thanh 2                      81            11.34
1757 Tỉnh Thanh Hóa 28073 THPT Triệu Thị Trinh                   151            11.32
1787 Tỉnh Thanh Hóa 28050 THPT  Thọ Xuân 5                      65            11.26
1817 Tỉnh Thanh Hóa 28025 THPT Thường Xuân 2                      81            11.16
1820 Tỉnh Thanh Hóa 28022 THPT Hà Văn Mao                   130            11.16
1866 Tỉnh Thanh Hóa 28065 THPT Triệu Sơn 5                   163            10.98
1867 Tỉnh Thanh Hóa 28054 THPT Trần Khát Chân                      84            10.98
1884 Tỉnh Thanh Hóa 28059 THPT  Dương Đình Nghệ                   268            10.92
1885 Tỉnh Thanh Hóa 28032 THPT Lang Chánh                      79            10.92
1895 Tỉnh Thanh Hóa 28010 THPT Lê Hồng Phong                   161            10.87
1908 Tỉnh Thanh Hóa 28114 THPT Trần Ân Chiêm                   197            10.84
1919 Tỉnh Thanh Hóa 28077 THPT  Nguyễn Mộng Tuân                   183            10.81
1954 Tỉnh Thanh Hóa 28123 THPT Bắc Sơn                      71            10.71
1962 Tỉnh Thanh Hóa 28021 THPT Bá Thước                   117            10.69
1963 Tỉnh Thanh Hóa 28049 THPT  Lê Văn Linh                   208            10.69
1982 Tỉnh Thanh Hóa 28081 THPT Nguyễn Hoàng                   110            10.63
2004 Tỉnh Thanh Hóa 28088 THPT Lê Viết Tạo                   188            10.55
2005 Tỉnh Thanh Hóa 28168 THPT Thường Xuân 3                      41            10.55
2039 Tỉnh Thanh Hóa 28066 THPT Triệu Sơn 6                      68            10.45
2043 Tỉnh Thanh Hóa 28092 THPT Trần Phú                   308            10.44
2103 Tỉnh Thanh Hóa 28017 THPT Quan Sơn                      53            10.20
2272 Tỉnh Thanh Hóa 28005 THPT Trường Thi                      64               9.56
2310 Tỉnh Thanh Hóa 28060 TTGDTX Thiệu Hoá                      36               9.42
2332 Tỉnh Thanh Hóa 28108 THPT Tĩnh Gia 5                   116               9.36
2342 Tỉnh Thanh Hóa 28019 THPT Mường Lát                      70               9.32
2404 Tỉnh Thanh Hóa 28004 THPT Tô Hiến Thành                   171               9.03
2407 Tỉnh Thanh Hóa 28006 THPT Lý Thường Kiệt                   214               9.03
2454 Tỉnh Thanh Hóa 28013 THPT Nguyễn Thị Lợi                      76               8.76
2491 Tỉnh Thanh Hóa 28137 THPT Hoằng Hoá                      49               8.53
2502 Tỉnh Thanh Hóa 28109 TTGDTX Tĩnh Gia                      35               8.44
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo